ลูกข่างโหว่

รูปภาพของ pcc3110

ชื่อเว็บไซต์ : www.sanook.com

 ชื่อหัวข้อเรื่อง : ลูกข่างโหว่

ตำแหน่งที่อยู๋เว็บไซต์ : www.campus.sanook.com/u_life showroom_01255

 วัน/เดือน/ปี ที่สืบค้น : 19/11/2553

1. ใครเป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

    - นางสาวรดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

2. เจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรใด เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

    - ได้ เพราะนางสาวดาราวรรณมีรูปผลการทดลองเชิงปฏิบัติจริง พร้อมกับมีข้อมูลยืนยันที่่ชัดเจน

3. เว็บไซต์นี้เรียกข้อมูลได้เร็ว ง่ายและสะดวกหรือไม่ เพียงใด

    - เรียกดูได้เร็วพอประมาณ

4. เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอสื่งใด มีความเป็นกลางหรือไม่และกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

    - ต้องการนำเสนอโครงการมพัฒนาส่งเสรืมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นกลาง กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สนใจในด้านของเล่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

5. เนื้อหาสาระที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อน ผิดพลาดบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

    - ไม่มีผิดพลาด

6. เนื้อหาสาระที่นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีความยากง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนระดับใด

    - ของเล่นการละเล่นไทย มีความเหมาะสมในระดับมัธยมต้น

7. เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลมีเพียงพอหรือไม่ ต้องค้นหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ใดอีกหรือไม่

   - มีข้อมูลเพียงพอ ไม่ต้องการสืบค้นเว็บไซต์อื่นๆ

8. ข้อมูลความรู้ในเว็บไต์เป็นปัจจุบันทันสมัยหรือไม่ และเมื่อศึกษแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

    - เป็นข้อมูลปัจจุบันสมัยใหม่ และมีความเข้าใจมในระดับหนึ่ง

9. จุดเด่นของเว็บไซต์นี้มีอะไร่บ้าง

    - สามารถค้นหาข้อมูลอื่นๆ ได้

10. การนำเสนอข้อความ สีตัวอักษร สีพื้น เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

    - เหมาะสม เนื่องจากสิ่งที่แสดงออกมาดูอ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์