โยคะสมาธิ

อโรคยา ปรมาลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

  

          คำกล่าวของพระพุทธองค์นั้นเป็นจริงเสมอ แต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมหลีกหนีไม่พ้นการเจ็บไข้ ได้ป่วย มนุษย์จึงพยายามเสาะแสวงหา กรรมวิธีและวิธีการต่างๆนานาเพื่อใหร่างกายหนีให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆ

          ปัจจุบันมีผู้หันมาบำบัดโรคด้วยศาสตร์ตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็ม ชี่กง ไท้เก๊ก หรือแม้แต่การนั่งสมาธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมมาจากบรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากการฝึกฝนดังกล่าวนั้นเป็นการออกกำลังกายควบคู่กับการออกกำลังจิต ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการปรับสมดุลของร่างกาย

          โยคะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจ เพราะ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มมีแนวคิดว่า จิตใจกับกายจะไม่แยกออกจากกัน เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีจิตของมนุษย์กำหนด  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเกิดขึ้นจากภายในของตัวมันเอง และมีแบบแผนที่สัมพันธ์กัน  การฝึกฝนตามขั้นตอนต่างๆนั้นได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกว่า สามารถรักษาโรคร้าย เช่น มะเร็ง เอดส์ และโรคเรื้อรังที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายให้ทุเลาลงได้  เพราะช่วยสร้างความคงที่และผ่อนคลายที่สัมผัสได้ ผ่านจิตของกาย ก่อให้เกิดสมาธิและสร้างความแข็งแกร่งจาก "ภายใน"

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันทน์ กฤษณะวนิช และ นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์