ความคิดกับภาษา

       ความคิดกับภาษา       
หลักภาษาไทยความคิดกับภาษาคำและความหมายการสื่อสาร วรรณคดีแหล่งอ้างอิงผู้จัดทำแบบฝึกหัด

  

 

แหล่งที่มาของภาพ 

 http://www.thaigoodview.com/files/u30660/kim.jpg

ความคิดกับภาษา


     ภาษามาตรฐาน = ภาษาที่เราใช้คิดต่อกันทั่วไป เป็นที่เข้าใจกัน
     ภาษาถิ่น = ภาษาที่ใช้กันเฉพาะท้องถิ่น
     ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล = คำพูดแสดงบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคน
     ภาษาช่วยจรรโลงใจ = คำพูที่ทำให้เราสบายใจ รู้สึกดี
     ภาษามีอิทธิพล เช่น เราชอบปลูกต้นไม้ชื่อความหมายดีไว้ในบ้าน(เช่นเงินไหลมา ทองไหลมา)


วิธีคิด

     วิเคราะห์   = คิดแบบ "แยกแยะ" คิดพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้ง 
     สังเคราะห์ = คิดแบบ"รวบรวม" รวมความคิดเห็นหลาย ๆ แง่มุมขึ้นมา
     ประเมินค่า = คิดแบบ"ตัดสินคุณค่า"ว่าดีด ไม่ดี สวย ไม่สวย


ภาษากับเหตุผล

    โครงสร้างของเหตุผล

   1. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล

   2. ผล  = ผลลัพธ์ ข้อสรุป


การวางโครงสร้างของเหตุผล

    แบบ 1 เหตุมาก่อนผล สังเกตจากคำเชื่อม "ดังนั้น ก็เลย จึง เพราะฉะนั้น"

    แบบ 2 ผลมาก่อนเหตุ สังเกตจากคำเชื่อม "เพราะ เนื่องจาก ด้วย "


วิธีการให้เหตุผล

     1. นิรนัย = แบบที่ผลลัพธ์ "แน่นอน" มันจะเป็นเรื่องจริง หรือสัจธรรม

            เช่น คนเราเกิดมาต้องตาย

     2. อุปนัย = แบบที่ผลลัพธ์ "ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลย" (ยังไม่แน่)

            เช่น รุ่นพี่เราเอนท์ติดกันเยอะมาก รุ่นเราคงจะเป็นอย่างนั้น


การอนุมานเหตุและผลที่สัมพันธ์กัน


    
1.แยกออกมาก่อนว่าส่วนใดเป็นเหตุ ส่วนใดเป็นผล
     2.ดูต่อไปว่าส่วนที่เราแยก ส่วนใดเรารู้ ส่วนไหนเราคาด
     3.คำตอบของการอนุมานจะเขียนจากสิ่งที่เรารู้ไปหาสิ่งที่เราคาด
         เรารู้สาเหตุคาดผล เรียกว่า อนุมานจากสาเหตุ(รู้)ไปหาผลลัพธ์(คาด) เช่น
         -เขาน่าจะอ้วนขั้น เขากินเก่งทั้งวัน
    1.ผล - เหตุ
    2.(น่าจะ)เราคาด - เรารู้
    3.อนุมานจากสิ่งที่เรารู้(เหตุ)ไปสิ่งที่เราคาด(ผล) ข้อนี้เรารู้"เหตุ" แล้วคาด"ผล" จึงเป็นการอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์
         -เขาน้ำหนักลด เพราะเขาไม่ค่อยกินข้าว ร่างกายคงไม่แข็งแรง
    1. ผล-เหตุ-ผล
    2. รู้ - คาด
    3.อนุมานจากผลไปหาผล

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับนางสาว สุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์