ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ rnnsawai

ว่าที่ร้อยตรีไสว  ทองหล่อ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี อบรมวันที่ 22-24 กันยายน 2555

รูปภาพของ snsatidtaya

ครูอทิตยา กาลสี โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (อบรมครั้งที่1วันที่22-24 กันยายน 2555 เสา-อาทิต-จัน)

รูปภาพของ snssunantha

อบรมครั้งที่ 1 กับ อ.พูนศักดิ์ วันที่ 22-24 กัยยายน 2555 ณ โรงเรียนไทรน้อย

รูปภาพของ ngsnongluk

ครูนงลักษณ์  ศิรปันดอน ปัจจุบันสอนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านหนองเกิด   ตำบลท่าตุ้ม  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  

 เคยอบรม  เกี่ยวกับ การสร้างและการใช้บล๊อก ในวันที่  16 - 17  มิถุนายน  2555

ต้องขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆ ที่ให้ความรู้ครั้งนี้  จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

รูปภาพของ bmodaranee

           ได้เข้ารับการอบรมจาก อาจารย์พูนศักดิ์ เกี่ยวกับการทำ/การใช้  blog ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเกิด วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 สนุกดี และทันสมัยสมเป็นครูยุคใหม่ และตอนนี้เลิกเป็นไก่เดียวดาย แล้วหละ

จากดารณี  พรหมณะ

โรงเรียนบ้านแม่อาว หละปูน

รูปภาพของ nonggerd school

ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี

เคยอบรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลท่าตุ้ม ลำพูน  วันที่ 16-17 มิ.ย.2555 การจัดทำ blog
ชื่อ มงคล  มูลชีพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกิด ลำพูน
ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้Blog สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีทุกกลุ่มสาระวิชา
และจะนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและนักเรียนให้ใช้IT ได้ทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ขอบคุณเป็นอย่างมากที่ท่านถ่ายทอดความรู้โดยไม่จำกัด

รูปภาพของ njdsaithong

ข้าพเจ้า  นางสายทอง  จีปราบนันท์  โรงเรียนวัดนครเจดีย์  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  อบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อ  ICT สร้างและใช้ Blog

Social Network For education ณ ศูนย์เรียนรู้  ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองเกิด  อ.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รูปภาพของ bhfdusit

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้มาอบรมการใช้เวป ThaiGoodView.com ที่โรงเรียนบ้านหนองเกิด เครือข่ายป่าซาง 3 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่  16-17 มิถุนายน 2555 ได้ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย ครับ

 

ภัทรนิษฐ์ อุปละกูล โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทร 081-9507720 ได้อบรมกับ อ.พูลศักดิ์ เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.55 ณโรงเรียนบ้านหนองเกิด  ได้ความรู้มากมายสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 100% ขอขอบพระคุณอาจารย์พูลศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

รูปภาพของ bmonuda

นางนุดา นามแก้ว

โรงเรียนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์อ.ป่าซางจ.ลำพูน

อบรมที่โรงเรียนบ้านหนองเกิดวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 หลักสูตรการสร้างและการใช้บล็อกSocial Network For Education

ขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่กรุณาให้ความรู้

รูปภาพของ wttpanassanan

นางสาวพนัสนันท์  เรือนมะกอก     โรงเรียนวัดท่าตุ้ม  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อบรมเรื่องการสร้าง บล๊อก เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด จ.ลำพูน  วันที่ 16-17 มิ.ย.55  Smile

รูปภาพของ pabwanna

นางวรรณา  มูลชีพ  โรงเรียนวัดป่าบุก  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  เคยอบรมกับ อ.พูนศักดิ์  ศักกสัตติยกุล  เมื่อวันที่  16-17  มิ.ย.55

รูปภาพของ wttsamart

ชื่อ นาง เดือนเพ็ญ พุ่มผลงามค่ะ อยู่โรงเรียนวัดท่าตุ้มเคยอบรมกับครู พูนศักดิ์ที่โรงเรียนหนองเกิด

วันที่่่่ 16-17 มิ.ย.55 ได้ความรู้มากเลยค่ะ Kiss

นางสาวผกาพรรณ จุ้มฝน

โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หลักสูตร การจัดทำสื่อICT การสร้างและใช้BLOG การจัดการเรียนรู้แบบSOEAI NETWORK วันที่ 16-17มิถุนายน2555 ร.รวัดหนองเกิด

ขอขอบพระคุณคุณครูมากค่ะที่ให้ความรู้ คุณครูผู้เสียสละเวลาวันหยุดมาถ่ายทอดความรู้เพื่ออนาคตของเด็กไทย 

lสนุกดีเหมือนกันของเล่นใหม่ดีกว่าอยู่เปล่าๆ  ปล.อบรมเมื่อ16-17มิ.ย2555 ณ ร.ร บ้านหนองเกิด ป่าซาง หละปูนเจ้า

นายสนั่น  พวรรณา  ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อบรมเรื่องการสร้าง Blog เพื่อการศึกษา

ที่โรงเรียนบ้านหนองเกิด จังหวัดลำพูน เมื่อ 16 -17 มิถุนายน  2555

รูปภาพของ srnkruying

เคยอบรมที่ ม.เกษตร วันที่ 2-3 พ.ค.55 การจัดทำ blog

ชื่อ ครูสุจิตรา  ธรรมาภิมุข (หญิง) คศ.1  ร.ร.สุรนารีวิทยา

เพิ่งได้ความรู้มาใหม่กำลังจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนค่ะ

ต้องการให้อาจารย์มาจัดอบรมแถวโคราชบ้างค่ะ อ.อบรมสนุก

ได้ความรู้ดี มีบ้างที่ตามไม่ทันค่ะ

ปณิตา ทางทอง อบรมที่โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ปี2545 การสร้างเว็ปต์อย่างง่าย digital library toolkit ไ้ด้เผยแพร่ทางเน็ต 9 เรื่อง ตอนนี้ลืมวิธีการทำไปแล้วค่ะ แต่สนใจการสร้าง Blog เพื่อต่อยอดความรู้ จะได้พัฒนางานต่อ ไม่ค่อยเก่งคอมค่ะ สอนสังคม ดีใจนะคะที่ได้ติดต่ออาจารย์อีก จากการได้เคยอบรมกับอาจารย์ได้โหลดผลงานที่เคยอบรมส่งประกอบผลงานทางวิชาการ ตอนนี้ผ่าน คศ.3 แล้ว ขอบคุณนะคะ (ตอนอบรมยังเป็นครู คศ.1)

ครูณภัทร  แสงพลบ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  216 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  อบรมการใช้ blog ในการจัดกาเรียนรู้กับอาจารย์มาตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2551   และได้นำไปเผยแพร่กับนักเรียนที่สอน  ครูที่สนใจ  แต่ยังไม่เป็นทางการนัก  ตอนนี้สนใจที่จะขอรับการบริการ การเป็นวิทยากรสำหรับผู้ปกครอง หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตให้ทันลูกเพื่อครอบครัวที่อบอุ่น ใช้เวลา 1 วัน นั้นน่ะค่ะ  แล้วจะติดต่อกับอาจารย์นะคะ  อยากทราบราบละเอียดหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ  นำเสนอผู้บริหารต่อไป ค่ะ

รูปภาพของ twskraithong

ที่โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  เรื่อง การเขียนเว็บ ด้วย Namo ปีที่ ตึกเวอร์เทรดเซ็นเตอร์ถูกถล่ม 9 ก.ย. 2544

ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง ลำปาง การใช้ Blog 17-19 ก.ย. 2554

คิดว่าในอนาคตข้างหน้าอาจารย์คงว่างไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนเถินวิทยาอีกนะครับ

สวัสดีค่ะ ผู้เข้ารับการอบรม การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2554

นางสาวทิวาพร  วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

อบรมในวันที่ 17-18 กันยายน 2554

การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้

นำไปเผยแพร่ให้ครูและนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ

สวัสดีครับ

ผล ภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์

ครูโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

มาอบรมการใช้ Blog ในการจัดการเรียนรู้

ช่วงวันที่ 17-18 กันยายน 2554 

ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ^^
LaughingLaughingLaughing

 

สวัสดีค่ะ ครูพูนศักดิ์

ชื่อ ธิดารัตน์  ศรีชัยตัน  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วันที่อบรม 17-18 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เนื้อหาที่อบรม  การใช้แหล่งเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล๊อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้  

ชื่อ ขนิษฐา ยินดี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จ.ลำปาง

อบรมวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

หัวข้อ "การใช้บล็อก(Blog) ในการจัดการเรียนรู้

ความรู้ที่ได้ในการอบรมจะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพของ mpwampai

สวัสดีคะอาจารย์

ชื่อ  อำไพ   รังน้อย

โรงเรียนแม่พริกวิทยา   อ.แม่พริก จ.ลำปาง

อบรม วันที่  17-18  กันยายน  2554  ณ  โรงเรียนลำปางกัลยานี คะ

ขอบคุณคะ

สวัสดีค่ะ

นางสาวอภิญญา   ชราชิต  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จ.ลำปาง

อบรมเรื่องการใช้ blog

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ เป็นแนวคิดที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะ

นายหัสรินทร์  ดอนดี  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง  อบรมเรื่องการใช้ บล็อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้  ที่โรงเรียน ลำปางกัลยาณี 17-18 กันยายน 2554

รูปภาพของ wmwsriwika

สวัสดีค่ะ

ชื่อศรีวิกา  กังวาฬ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จ.ลำปาง

ได้อบรมกับอาจารย์เรื่องการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้

วันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง

การอบรมครั้งนี้จะนำไปเผยแพร่ให้กับครูทุกกลุ่มสาระฯ ในโรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

     ชื่ออมรรัตน์  พิณธรรมค่ะ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

 สพป.อุดรธานี เขต 4 ค่ะ

เคยอบรม UTQ105 ผ่านระบบอนไลน์ค่ะ

ได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนมากมายจนเป็นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเรียนต่อระดับป.โท

ในสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร(ด้วยแรงจูงใจจาก UTQ 105 ค่ะ)

สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์

ดิฉันชื่อ สุกัญญา จันทะภา ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี อบรมเรื่อง Blog วันที่ 27-28 ส.ค. 54 นี้เองค่ะ กำลังคิดจะสอนให้นักเรียนทำ Blog ก็มาเจอหลักสูตรนี้พอดี...เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับความรู้ ความเข้าใจมากมายค่ะ...ถ้าติดขัดเรื่อง Blog ตรงไหน จะสอบถามมาใหม่นะคะ คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์