ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

1. ชื่อ นางกอบกุล เตียวตระกูลวัฒน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

2.  โรงเรียนวัดตุ้มหู  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 16110 สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

3.  อบรม เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ที่ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" อ.เมือง จ.สิงหห์บุรี

4.  อบรมเรื่องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้

5.  การนำไปใช้ : เพื่อช่วยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ช่วยครูในการจัดวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

รูปภาพของ prpunchuni

นายประสิทธิชัย  อันชูนิ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อบรมวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ โรงเีรียสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ สนุกมากๆ

ละวิน  คล่องสมุทร อบรมกับอาจารย์ วันที่ 30-31 ก.ค 2554 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา นะคะ สนุกดีและได้รู้เร่ืองดี ๆ มาก

อบรมกับคุณครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล เมื่อวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา

อบรมมาก็หลายครั้งอยู่ แต่ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการสอน เมื่ออบรมกับคุณครูพูนศักดิ์ นี่เอง  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

รูปภาพของ bbkkatika

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน กติกา ศรีทอง  ครูโรงเรียนบ้านบางครั่ง 

อบรมเรื่องการใช้ blog ที่รร.ทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

ในวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2554 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ เป็นแนวคิดที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะ

 

รูปภาพของ kywsunisa

นางสาวสุนิสา  สวัสดี  อบรมการทำ blog ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 30-31 กรกฎาคม 2554

นางลักษมี  ภู่เจริญ

โรงเรียนบ้านสะพานเสือ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

อบรมวันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2554

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ (Blog) ในการจัดการเรียนรู้

 

รูปภาพของ twppimpimon

นางสาวพิมพิมนต์ การประกอบ

โรงเรียนทับปุดวิทยา

อบรมวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2544

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

เข้ารับการอบรมกับคุณครูพูนศักดิ์  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ วันที่ 30 - 31 /07/54

รูปภาพของ twpweerachat

         1. นาย วีระชาติ ศรีนิล

         2. โรงเรียนทับปุดวิทยา

         3. 30-31 กรากฎาคม 2554

         4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล๊อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้    

         5. ทำ blog เกี่ยวกับสาระวิชาที่ชอบ

รูปภาพของ tpvchaninan

ชนินันท์  ราชภักดี โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เข้าอบรม วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 อบรม เรื่องการใช้ Blog จัดการเรียนรู้

รูปภาพของ dbvsanong

นายสนอง คล่องสมุทร

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

อำเภอเมือง

จังหวัดพังงา

อบรมวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554

ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

การใช้ Blog

สวัสดีครับ

ผมพีระ  เสมพืช   โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)

ผู้เข้าอบการใช้Blog เมื่อวันที่  30-31  กรกฏาคม  2554  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา

รูปภาพของ tpvadison

อบรมการทำ blog  วันที่  30-31  กรกฎาคม  2554  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

ครูอดิศร  @ทุ่งโพธิ์วิทยา

เข้าร่วมอบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ครับ

อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  วันที่ 30 - 31 ก.ค.2554

รูปภาพของ bbmmah

อบรมวันที่ 30-31 ก.ค.2554 ที่ ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา ได้รู้อะไรดีๆ เพิ่มขึ้น ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

รูปภาพของ tpvphoosa

ภูษา  ยกเชื้อ  ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล๊อก(Blog)ในการจัดการเรียนรู้

30-31 ก.ค. 2554

รูปภาพของ bkowilaval

ดิฉันนางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร  โรงเรียนบ้านคุรอด  ได้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้บล็อก

ในการจัดการเรียนรู้  วันที่ 30-31  กรกฎาคม 2554  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาค่ะ

รูปภาพของ kppurai

ครูอุไร  นิตย์ปราณ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก วันที่ 30-31 ก.ค. 54 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

ครูโรงเรียนกะปงพิทยาคม

รูปภาพของ bclnakaya

อบรมการทำ blog  วันที่  30-31  กรกฎาคม  2554  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา  สนุกและได้ความรู้ดีมาก  Smile 

ครูเก๋ ร.ร.บ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา .....

รูปภาพของ bbmking2520

นางอัจฉรา รักปลอด  อบรมวันที่ 30-31 ก.ค.2554Kiss

รูปภาพของ bvs_kruwut

มันเออเร่อบ่อยมากเลยครับอาจารย์

รูปภาพของ bvsaumpa

สวัสดีค่ะ
ขอบคุุณค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับพวกเรา และจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนแน่นอนค่ะ

 

ครูอำภา  ลัดดาไสว
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

รูปภาพของ bvs_kruwut

นายวุฒินันท์  ชัยปลัด  อบรมเมื่อวันที่ 23-24  กรกฎาคม  พ.ศ.2554   ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากครับ 

รูปภาพของ bvssakura

อบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้บนโลก cyber  ซึ่งเป็นการทำ blog  ระหว่างวันที่  23-24  กรกฎาคม  2554  ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์คะ  สนุกและได้ความรู้ดีมากคะ

ครูชนกนาถ  ดลเอี่ยม

รูปภาพของ bvssakura

อบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้บนโลก cyber  ซึ่งเป็นการทำ blog  ระหว่างวันที่  23-24  กรกฎาคม  2554  ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์คะ  สนุกและได้ความรู้ดีมากคะ

ครูชนกนาถ  ดลเอี่ยม

 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้บล๊ก ( blog) ในการจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์พูนศักดิ์  เมื่อวันที่  8-10  กรกฎาคม  2554 ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณที่มอบความรู้ให้ครับ.

รูปภาพของ wnhnonghoi1

นางสาวอรอุษา  วาทีรักษ์  โรงเรียนวัดหนองหอย  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เข้ารับการอบรมการใช้  บล็อก  วันที่ 9-10  กรกฏาคม 2554  ณ. โรงเรียนทับสะแก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์