ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ hywpatcharin

ชื่อ นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง

โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จ.ประจวบฯ

อบรมวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554

หัวข้อ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Blog ในการจัดการเรียนรู้

ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา จ.ประจวบฯ  

\\^^// 

รูปภาพของ hywkajornsak

ชื่อ นายขจรศักดิ์ สังข์ขำ

โรงเรียนห้วยยางวิทยา 47 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
อบรมวันที่ 9-10 ก.ค. 2554 ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
อบรมการใช้ BLOG เพื่อการเรียนการสอน
ใช้เพื่อขยายผลและจัดกิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆสำหรับ ครู-นักเรียนและผู้สนใจ

รูปภาพของ mpbprompornpat

1.พรหมพรพรรธ  สิงห์เล็ก

2.โรงเรียนเมืองปราณบุรี  73 หมู่ 2 ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

3.วันที่ 9-10 ก.ค. 54 ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา

4.อบรมเรื่องการใช้ blog เพื่อการเรียนการสอน

5.ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  เพราะทันสมัยและเป็นรูปแบบการนำเสนองานแบบใหม่ที่คิดว่านักเรียนน่าจะสนใจ

รูปภาพของ ckskrunoo

นายสุรจิตร สุขสีดา

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

อบรมเรื่องการสร้างบล็อก

เอามาทำใบงานประกอบการเรียนการสอน

8-10 July 2011  อบรมการใช้แหล่งเรียนรู้ ฯ

รูปภาพของ anwjakkit

อบรมเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการใช้บล๊ก ( blog) ในการจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์พูนศักดิ์  เมื่อวันที่  8-10  กรกฎาคม  2554  ณ  โรงเรียนทับสะแกวิทยา

รูปภาพของ bpnladda

อบรมการใช้บล็อกเพื่อการจัดการเรียนการสอน ที่ ร.ร. ทับสะแกวิทยา วันที่ 8-10 ก.ค. 54 ครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เรื่องแหล่งเรียนรู้ แต่จำวันที่ ไม่ได้ 

นางลัดดา  ชูชื่น  ร.ร. บางสะพานน้อยวิทยาคม จ. ประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพของ bpnpanida

เข้าอรรมกับครูพูนศักดิ์แล้วค่ะ

รูปภาพของ bpnpanida

เข้าอรรมกับครูพูนศักดิ์แล้วค่ะ

รูปภาพของ thwsunee

สุณี  เขตใหญ่  โรงเรียนธงชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  อบรมวันที่ 9-10 ก.ค. 2554

รูปภาพของ mpbkroonoh

1. ชื่อ นายเสนาะ  พวงแก้ว
2. โรงเรียนเมืองปราณบุรี 73 หมู่ 2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
3. อบรมวันที่ 9-10 ก.ค. 2554 อบรมที่ โรงเรียนทับสะแกวิทยา
4. อบรมการใช้ BLOG เพื่อการเรียนการสอน
5. ใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆสำหรับ ครู-นักเรียนและผู้สนใจ

รูปภาพของ bsvwirote

นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา  มาอบรม blog กับครูพูนศักดิ์ ที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 ก.ค. 54 ครับ

รูปภาพของ hhhyuporn

อาจารย์พูนศักดิ์  เป็นคนใจดี คุยสนุก  เข้าใจดีคะ  .....ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ bpnnin_nnl121

อบรมวันที่  8-10  กรกฏาคม  2554  วันนี้กำลังอบรมอยู่เลยวันแรกของการอบรม

รูปภาพของ bpnwanida

อบรมโครงการศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ณ.โรงเรียนทับสะแกวิทยา

8-10 ก.ค. 2554

วนิดา  วงษ์ภู่

บางสะพานน้อยวิทยาคม

รูปภาพของ hhhyuporn

อบรมเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการใช้บล๊ก ( blog) ในการจัดการเรียนรู้ กับอาจารย์พูนศักดิ์  เมื่อวันที่  9-10  กรกฎาคม  2554  ณ  โรงเรียนทับสะแกวิทยา

รูปภาพของ hhhmanita

นางสาวมานิตา  ร้อยแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ blog ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 8-10 ก.ค. 54
ที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา กับอาจารย์พูนศักดิ์

รูปภาพของ bhnaomam

ครูเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท ร.ร.บ้านห้วยน้ำพุ อมรม Blog .. 8-10 ก.ค.2554 ทับแกวิทยา

ครูนิพนธ์ ทองเปาด์ อบรมที่ทับสะแก 9-10 ก.ค.54

วรลักษณ์  ทองเปาด์  ครูโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก  ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  อบรมการใช้ Blog เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่

9-10 กรกฎาคม 2554 (เสาร์-อา)  ค่ะค่ะค่ะ

สวัสดีชาวโลก ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม นายถาวร ธำรงสมบัติ  ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ"social network"กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในวันที่ 25 มิ.ย.2554เวลา 0900-1200 น.มีความรู้สึกประทับใจและดีใจกับครู-อาจารย์และผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่งที่ได้อ.พูนศักดิ์ ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่ลำค่า ขอแสดงความเคารพครับ

รูปภาพของ cwmkruda

 ครูไพลิน  เดชานุวัติ

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  87/2 หมู่ 4 ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02-9852597

ได้เข้ารับการอบรมการสร้าง blog กับ อ.พูนศักดิ์  ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4 - 5 มิถุนายน  2554

จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

รูปภาพของ npspattra

            - นางภัทรา  สนสูงเนิน  
            - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  เลขที่ 15 ซอยติวานนท์ 32 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
           - อบรมหลักสูตร "การใช้ Blog ในการจัดการเรียนรู้" ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  บางกรวย  นนทบุรี
            - อบรมเรื่องการสร้าง Blog เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมอื่นๆ โดยผ่าน www.thaigoodview.com
            - นำประโยชน์ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลให้แก่เพื่อนครู เพื่อนำไปใช้การสร้างสือและกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง

รูปภาพของ ssgchanika

ดิฉัน ชื่อ นางสาวชณิกา  เพชรจันทร์

สอนอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นนทบุรี

สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม1,ม2 และ วิชาภาษาอังกฤษ ม5,ม6

อบรมวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2

หัวข้อ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Blog ในการจัดการเรียนรู้

ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ประโยชน์ที่เกิดกับเด็ก คือ เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะที่มากยิ่งๆขึ้น และสะดวกในการเรียนรู้Laughing

รูปภาพของ bd5srisuda

ศรีสุดา  ประมวญรัฐการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  79 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

อบรมการทำบล๊อกเมือ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554  รูปแบบใหม่ในการจูงใจเด็กLaughing

รูปภาพของ srwkruchon

ครูสายชล ลิ้มแก้วทวีชัย โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ได้อบรมกับอ.พูนศักดิ์วันที่ 4 -5มิุถุนายน 2554 เรื่องการอบรมปฏิบัติการ"การใช้บล็อคในการจัดการเรียนรู้" ณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี ) นนทบุรี

รูปภาพของ srwrattanaporn

รัตนาภรณ์ แก้วจินดาโรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ได้มาอบรมกับอ.พูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 54 ที่โรงเีรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เรื่องการอบรมปฏิบัติการ การใช้บล็อคในการจัดการเรียนการสอน  สนุกมากเลยค่ะ

รูปภาพของ bd5arjarnwi

ชื่อ ครูวิลาวัลย์ สุริยะฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รูปภาพของ cwlpannika

วันที่ 4 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้เข้ารับการอบรมการใช้ blog จากอ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี Embarassed

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์