ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ pnckruuciap

อบรมวันเสาร์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน  2554  เวลา 8.0 - 16.30 น

รูปภาพของ boonsong21

นายบุญส่ง  จันทร  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร  อบรมเรื่อง  การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกผ่านระบบเครือข่าย  ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 18(วทร. 18)  วันท่ี่  27  มีนาคม  2551  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร           จังหวัดนครปฐม  ให้นักเรียนสร้างแฟ้มสะสมงานของตนเอง

รูปภาพของ klsdowruang

นางดาวเรือง  กมลชัย โรงเรียนกมลาไสย

อบรมที่โรงเรียนกมลาไสย วันที่ 4-6เมย 54  การทำblog  นำไปใช้จัดการเรียนการสอน

รูปภาพของ klssuwapee

ชื่อสุวพีร์ กุลสุวรรณ์  ครูโรงเรียนกมลาไสย   อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  อบรมวันที่   4  เมษายน  ถึง  วันที่  6  เมษายน  2554

เนื้อหาที่อรม  การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู

รูปภาพของ acswilai

วิไล ราชนิยม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ซอยประมวญ สีลม บางรัก กทม. 10500  022364330

อบรมวันที่ 19 -20มีนาคม 2554

ทำ blogเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลให้นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำไปสอนลูกและใช้ในการศึกษาหาความรู้

 

รูปภาพของ acssermsri

ชื่อ นางเสริมศรี  ประดิษฐพจน์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

เลขที่ 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อบรมเมื่อวันท่ี่ 19 - 20 มีนาคม 2554

ขอบพระคุณค่ะ ที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรา

เราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดค่ะ Cool

รูปภาพของ acsthongdee

ประพาฬ ทองดี อบรมวันที่19-20 มี.ค. 54 ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

รูปภาพของ acswararak

ชื่อวรารักษ์ เกิดวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อบรมวันเสาร์ที่ 19 - 20 มีนาคม 2554 เรื่องการทำ blogLaughing

ขอบพระคุณอาจารย์ที่นำความรู้ใหม่ๆ มาเผยแพร่ค่ะจะพยายามทำสื่อให้นักเรียนและพัฒนาตนเองให้มากกว่าเดิมค่ะLaughing

รูปภาพของ acsamattayanon

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริเพชร อมาตยานนท์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

เลขที่ 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อบรมเมื่อวันท่ี่ 19 - 20 มีนาคม 2554

ขอบพระคุณค่ะ ที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรา

เราจะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สุงสุดค่ะ Laughing

รูปภาพของ acsphattaraporn

ชื่อ ภัทรพร  อุตพันธ์  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

อบรมการทำบล็อกเพื่อการสอน  เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีสม

นายกัมพล เกื้อนพกุล ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อบรมเรื่อง การทำบล็อก ครับ

ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลมากๆครับ

รูปภาพของ vtknunee2507

ครูนุณี ไชยชนะ ครูโรงเรียนวัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เขต 1
ได้เข้ารับการอบรมการใช้ บล็อก เพื่อการเรียนการสอน เมื่อ 14-15 มกราคม 2554
ที่โรงเรียนบ้านดอยคำ จังหวัดลำพูน
ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปสอนนักเรียนทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT เพิ่มขึ้นและมีความสุขในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการสร้างสื่อการสอนด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เป็นอย่างสูงค่ะ

รูปภาพของ nichathon2500

ชื่อ ณิชาทร  เหลือรักษ์

โรงเรียนวัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่บ้าน 135/8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน51000

อบรมเรื่องการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านดอยคำอำเภอแม่ทา ลำพูน

14-15 มกราคม 2554

นำเรื่องที่เรียนไปใช้สอนเด็กชั้นป4-6สาระสังคม,ศิลปะ ,ดนตรี,นาฏศิลป์,คอมพิวเตอร์,สุขศึกษา

โดยจะสอนให้นักเรียนสมัครเป้นสมาชิก และ นำเนื้อหาผลงานมาลงในบล็อกและสอนรวมทั้งสั่งงานทางบล็อก

ได้รับเทคนิคการสอนและวิธีการให้คะแนนแบบน่ารักๆจากท่านเยอะแยะ คาดว่าเด็กๆคงชอบและผลการเรียนน่าจะดีขึ้น เด็กอาจจะรักวิชาประวัติศาสตร์ที่เคยน่าเบื่อ ศิลปะที่เด็กๆบางคนไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่น่าจะได้ผลกันซะที

ถ้าป้าๆยายๆสอนได้ผลเป็นอย่างไรแล้วป้าจะลงบล็อกให้นะอาจารย์ลุงพูนศักดิ์

ขอบคุณสำหรับทุกๆสรรพวิชาที่บอกให้โดยไม่ปิดบังได้เรียนรู้กับอาจารย์แล้วดูโลกสดใสขึ้นเยอะเลย

ยินดีจ๊าดนักเน้อ

อ้อ!!!!!!!!!!!!!!!!!แล้วอย่าลืมกลับมารับค่าจ้างเป็นแกงฮังเล....ไส้อั่ว...น้ำพริกหนุ่ม...เมืองเหนือล้านนาเน้อเจ้า.................

รูปภาพของ spysopitcha

ขอตอบเป็นข้อๆ นะคะ

1. ครูโสภิตชา วิชัยศิริรัตน์

2. รร สายปัญญา 1598 ถนนกรุงเกษม เขต/แขวงป้อมปราบ กทม 10100

3. อบรม การอบรม ict เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สพท พญาไทค่ะ

4. เนื้อหา ก็เรียนหลายโปรแกรมค่ะ อยากเรียนเจาะโปรแกรมเลย ที่เอาไปใช้ ก็ program format factory ทำสื่อสอนนร และแนะนำให้นร

ทำงานโดยใช้ program นี้ อยากอบรมแบบลึกๆ เลยค่ะ แต่วันที่อบรม หลายโปรแกรม และ notebook ไม่เป็นใจ อย่างprogram marvin เข้าไม่ได้เลย เสียดายค่ะ อีกอย่าง program ning ก็ไม่ได้ทำต่อค่ะ เพราะต้องเสียตังงะ อยากอบรมอีกค่ะ

กำลัง เรียนกับอาจารย์ ในวิชา UTQ-105 2553/1 อยู่ครับได้การจัดการอบรมดีมาก

ขอบคุณครับ

นายกิตติ  เกตุสุนทร

นักเรียนโรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมการอบรมโครงการ อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน NET DAY อ่ะคับ

วันที่ 18-20  กันยายน 2552 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ศาลายา นครปฐม  คับ

เนื้อหาก็การสร้าง บล็อค การทำความรู้จัก thaigoodview คับ

ประโยชน์ ตอนนี้ทั้งครูทั้งนักเรียนบอกว่าได้ประโยชน์มากคับ 

รูปภาพของ ptknipaporn

ชื่อ นิภาพร  คล้ายยวงทอง  โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

อบรมเมื่อวันที่ 3-7  สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

เรื่อง web 2.0   การเข้า web www.Thaigoodview.com

 

รูปภาพของ mkpsiriporn

ศิริพร กิจอมรชัย เคยอบรมค่ะ แต่กำลังศึกษาอยู่ค่ะ ซึ่งตอนนี้งานที่โรงเรียนค่อนข้างมาก จะติดต่อและศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ทางบลอกได้ไหมคะ

รูปภาพของ nsspramote

            1. ชื่อ-นามสกุล  นายปราโมทย์ สัจจา
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน  โรงเรียนนนทรีวิทยา 139 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120 
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม   3-7 สิงหาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
            4. เนื้อหาที่อบรม  ไมโครซอฟ  การใช้โปรแกรมประยุกต์ web2.0 การปฏิบัติงานบน thaigoodview.com
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ กับนักเรียน ม.5 โรงเรียนนนทรีวิทยา

รูปภาพของ ssmkasama

ข้อมูลที่ต้องก            1. ชื่อ-นามสกุล 

นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี

2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400 
           

3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม   3-7 สิงหาคม 2553 เขตพื้นที่ กทม1
           

4. เนื้อหาที่อบรมกัน  ไมโครซอฟ  การใช้โปรแกรมประยุกต์

การอบรม www.thaigoodveiw.com


5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง 

สร้างสื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนักเรียน

            ชื่อนิตยา  ธรรมโชติ

           โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  10100

           อบรมวันที่ 5-6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2553   สถานที่ หอประชุมพญาไท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1

            เนื้อหาที่อบรม การสร้างบล๊อก

            ขอขอบคุณ ครูพูนศักดิ์ มาก ๆ ที่ได้ให้ความรู้

รูปภาพของ ssmnaowarat

ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล  นางเนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400 
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม   3-7 สิงหาคม 2553 เขตพื้นที่ กทมง1
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน  ไมโครซอฟ  การใช้โปรแกรมประยุกต์ การปกิบัติงานบน thaigoodview.com
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

รูปภาพของ nsschai

นายชาย  จันทร์งาม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา สพท.กทม.1

อบรมวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมพญาไท

เน้อหาที่อบรม การทำ blogs

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบ

ขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์   มากครับ................

รูปภาพของ cwsjuntra

 ครูจันทรา    ประภัศร   โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  คณิตศาสตร์  มีสมาชิกที่มาอบรมมีดังนี้

ครูบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  สังคมศึกษา

ครูรุจนา   เรณูแย้ม    วิทยาศาสตร์

ครูประภัสสร  กาญจนประกร  ภาษาต่างประเทศ

อบรมเรื่องการทำ Blog  การใช้เทคโนโลยี ICT

วันที่  3 - 7 สิงหาคม  2553  จำนวน  5  วัน  ที่เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่ 1 พญาไท

ได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีดีมาก

รูปภาพของ mttsukanda

ครูสุกานดา สายวารี

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ  วัฒนา กทม.

อบรมกับอาจารย์แล้ว เมื่อวันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 เรื่อง การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอน

รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุมพญาไทย สพท.กทม.เขต ๑

รูปภาพของ mttkrutuck

ครูพรวิภา  ปานมาศ
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
อบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  เพื่อการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่  3-7  สิงหาคม  2553
ณ หอประชุมพญาไท  สำนักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานครเขต1

รูปภาพของ wpbmanas

นายมานัส พวงบุบผา

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

24/4 หมู่ 9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

อบรมเรื่อง การใช้บล็อกในการเรียนรู้แบบบูรณาการ

วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2553

สถานที่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

"ความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่ต่อให้กับครูที่โรงเรียนครับผม"

   ขอบคุณที่อาจารย์นำความรู้และแง่คิดดีๆ มามอบให้นะครับ Laughing

รูปภาพของ whkb52

นางสาวนันธิญา  นามมันทะ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ 89 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ 10150

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553

นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ 

รูปภาพของ whkbkaitok

นางสาวนภาพร  อุ่นชัย

โรงเรียนวัดหัวกระบือ  เลขที่  89  ซอยเทียนทะเล 19  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150

อบรมเรื่องการใช้บล็อก (Blog ) ในการจัดการเรียนรู้

20-21  กรกฎาคม  2553

ณ  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

รูปภาพของ rmtnattima

ข้อมูล คือ
1. ชื่อ-นามสกุล   นางณัฐฐ์ฏิมา  ส่งสิงห์
2. โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 9/9 หมู่ 6 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 74000
3. วันที่ 20-21 เดือน กรกฎาคม  ปี 2553 ที่ไปอบรม  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
4. เนื้อหาที่อบรมกัน
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์