ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ wattanee

ดิฉันวัฒณี  วันรอด โรงเรียนสายน้ำทิพย์  ได้รับการอบรมหลักสูตรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพญาไท 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขค 1  ตั้งแต่วันที่  6 - 10  ก.ค. 2553  เนื้อหา  1. การใช้โปรมแกรมสร้างชิ้นงานฯ  2. การพัฒนาสร้างชิ้นงานฯ   3. การใช้งานเว็บ 2.0:Social  Network   4. การใช้งานเว็บ 2.0:Social  Network  5. การจัดทำแผนโครงงาน  Project bascd Learning .  วันที่อบรมกับ ครูพูนศักดิ์ ประทับใจมากๆค่ะ เพราะท่านตอบคำถามของผู้สงสัยโดยไม่ตำหนิว่าเราชักช้า  จะบอกขั้นตอนที่เราสามารถนำไปทำเองได้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

รูปภาพของ rwnjutinapa

จุตินภา เผ่าอินจันทร์  โรงเรียนราชวินิต ถ.ราชสีมา ดุสิต กทม. 10300

  อบรมเรื่องการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   8-9 กรกฎาคม 2553  มีประโยชน์มากเลยค่ะ จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนค่ะ สมัครสมาชิกครั้งแรกใช้ชื่อ jutinapa เข้าไม่ได้เลยสมัครชื่อ jeab อยากใช้ชื่อแรกค่ะ ขอความกรุณาแก้ให้ด้วยค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

รูปภาพของ ppssurapee

  ดิฉัน  นางสุรภี  เทพานวล  ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้อบรม คอมพิวเตอร์ โครงการ สพฐ กทม เขต 1

ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2553 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2553

รูปภาพของ ppsmoorati

ข้าพเจ้าชื่อ นางมูรติ จัดของ ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สอนในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ ในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๕๓ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำบล็อกของ thaigoodview เพื่อนำไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนได้ส่งงานและเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในอนาคต

ดิฉันนางชฎานิศ  ศรีพาณิชย์  ได้รับความรู้จากครู พูนศักดิ์ สักกทัดติยกุล ดีมากค่ะ  อบรมเมื่อวันที่ 6-10  กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมพญาไท

จัดอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑

รูปภาพของ rwnyutima

ใช้ชื่อครั้งแรกว่า srnyutima  แต่เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ จึงต้องใช้ชื่อใหม่ เป็น srnaom  ต้องการใช้ชื่อแรกค่ะ แต่เข้าระบบไม่ได้  อาจารย์ช่วยด้วยนะคะ

ชื่อนางยุติมา  ปิ่นสุข  โรงเรียนราชนิต เขตดุสิต กทม.10300  วันที่อบรม 8-9 กรกฎาคม 2553  หัวข้ออบรมเรื่องการสร้างบล็อกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ l

มีประโยชน์มากกค่ะเนื่องจากต้องการจะนำไปสอนนักเรียนในเรื่องของ online ตรวจสอบนักเรียนได้หลายอย่าง เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบขอบคุณ

 สวัสดีค่ะ

ดีใจมากที่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้บล็อกในการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 กับอาจารย์  อาจารย์สอนได้สนุกและเข้าใจดีค่ะ  ขอขอบพระคุณมากค่ะ  ครูรัชนี โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

รูปภาพของ pbwsiriporn

ชื่อ  นางสาวสิริพร  เฉลิมรัตนาพร

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

259/444  ถนนสุขุมวิท 71  ซอม์ดีพนมยงค์  13  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ  10110

อยรม  การสร้าง  บล็อก  (blog)

วันที่  6-10  เดือนกรกฏาคม  2553

ณ  หอประชุมพญาไท  ซอย  5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1

 

 

รูปภาพของ somseng

นายเส็ง  บุดดา
โรงเรียนวัดโสมนัส
646/2 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100


อบรมเรื่อง บล็อค"Blog" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่เมื่อวันที่ 6 - 10 กรกฏาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รูปภาพของ pskkanatsanan

สวัสดีค่ะ ชื่อ คณัสนันท์ กำพุธ จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง กทม.

อบรมเรื่องการใช้ Blog (web 2.0) ณ สพท.กทม.1
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 เวลาเริ่ม 08.30 - 16.00

โดยครูพูนศักดิ์  ผู้ให้ความรู้และความบันเทิง

เหมือนว่าเราจะช้าาาาาาาาาาาานะเนี่ยยยยยยยยย

ขอบคุณมากค่ะ  จะนำไปใช้กับนักเรียนใน โรงเรียนค่ะ

สวัสดีค่ะ ภัทธินีย์  สังข์สอน

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 259/444 สุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

มาอบรมเรื่อง  วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2553 เรื่องการทำบล็อก    ที่ ห้องประชุมพญาไท 1 สพท.กทม.เขต 1

รูปภาพของ mrwwannipa

สวัสดีค่ะ  อาจารย์พูนศักดิ์

ดิฉันนางสาววรรณิภา  อุตมะ  อบรมเมื่อวันที่ 8-9 ก.ค. 2553 ที่ สพท.กทม.เขต 1

ขอบคุณมากนะค่ะ ได้รับความรู้มากมายในการทำ blog แล้วจะนำความรู้ทีได้กลับไปใช้ที่โรงเรียนนะค่ะ

ถ้ามีโอกาศอยากที่จะอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้มากกว่านี้

ขอบคุณมากค่ะ

วรรณิภา

รูปภาพของ pbwwinyoo

นายวิญญู  บุตรคำโชติ

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

กรุงเทพ

อบรม ict  การสร้าง Blogs วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

ห้องประชุมพญาไท 1

สพท.กทม. เขต 1

 

รูปภาพของ pbwatchanee

  ชื่อ อรรจนีย์  ชูช่วยสุวรรณ

  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

 อบรมเรื่องการสร้าง blogs วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2553 

 ณ  สพท. กทม. เขต 1 ห้องประชุมพญาไท 1

รูปภาพของ DBKDanita

 ดิฉัน นางสาว ดนิตา ชัชชัยยชญ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์

อบรมเรื่อง social Network วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้นะคะมีประโยชน์มากเลย ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ผลิตแต่สิ่งดีๆให้ประเทศและการศึกษาของเราต่อไปนะคะ

รูปภาพของ sntkritsaya

กฤษยา  ว่องวิกย์การ  โรงเรียนสายน้ำทิพย์  กรุงเทพมหานคร  มาอบรมกับครูพูนศักดิ์  เรื่อง  บล็อก  วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553

รูปภาพของ mrwcholthicha

ดิฉันนางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ์ อบรมเรื่องการใช้บล็อกในการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ สพท. กทม. 1 ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553

รูปภาพของ nmsphasith

ผมพสิษฐ์ แก้วง้อง โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงครับ อบรมเมื่อวันที่29-30 พ.ค.53ที่อยุธยา ครับ

สุโค่ยยย(สุดยอดมากๆๆๆๆ) ครับ ชอบวิธีการสอนและแนวความคิดมาก ๆ ครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์

รูปภาพของ stnprapapak_patty

น.ส.ประภาพักตร์ เชยนาค

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

อบรมการทำblogเมื่อ9-10/03/53ที่สตรีนนฯ

...ได้ความรู้มากค่ะ...แต่จะได้มากกว่านี้ถ้ามีคนช่วยเพื่อนข้างๆแทน หนูจะได้ตามทัน..แฮะแฮะTongue out!!

รูปภาพของ stnautsanee

เคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ที่หอวังนนทบุรี

ประทับใจมากกกกกกกกกก

มาเจอกันอีกแว้ว...สุดยอดเหมือนเดิม

ขอบคุณและขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ stnnattapongs

 นายณัฐพงศ์ ปาละนันทน์ 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

อบรมเรื่อง บล็อค"Blog" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี


อยากบอกว่า อ.พูนศักดิ์ สุดยอดไปเลยครับ นับถือ นับถือ ท่านอาจารย์และเว็บ thaigoodview ครับ ผมจะลองเอา Blog นี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเด็กม.4 ในปีการศึกษา 2553  

 

รูปภาพของ stnyutthana

นายยุทธนา รื่นเสือ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรม"การใช้บล๊อค(BLOG)ในการจัดการเรียนรู้" โดยท่านอาจารย์พูนศักดิ์ จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานครเมื่อวันอังคารที่ 9- วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553  บอกได้คำเดียวว่า "สอนได้เยี่ยมยุทธจริงๆ  ครับ"

รูปภาพของ stnchaichalrem

นายชัยเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

อบรมblog วันที่9-10มีนาคม2553

นางสาววรรณดี อินทร์รจนา

อบรมการใช้บล็อก(blog) ในการจัดการเรียนรู้

รูปภาพของ stnsoontaree

นางสุนทรี   บุนนาค
โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
อบรมวันที่  9 - 10  มีนาคม  2553
เรื่อง  การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

รูปภาพของ stnsomchai

อบรมเรื่องบล็อกที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี  วันที่ 9 - 10 มี.ค. 53
เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

รูปภาพของ stnnipaporn

นิภาพร ทองดำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

อบรมการใช้บล๊อก 9-10 มี.ค 53

รูปภาพของ stnsaowapak

ครูเสาว์ ถึงจะแก่ไม่ทันสมัย ก็พยายามไม่ให้ใครตำหนิได้ เขาให้สมัครอบรม ก็อบรมทุกรายการ วันนี้วันที่ 9 มีนาคม 2553         ก็เข้าอบรมกับครูพูนศักดิ์   มีน้องๆ รอบตัวช่วยดู เขาก็ช่วยดูให้ ขอบคุณน้องๆ และขอบคุณครูพูนศักดิ์ด้วย

รูปภาพของ stnwilailuk

อบรม "blog" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ครูพูนศักดิ์เป็นวิทยากร ดีมาก

รูปภาพของ stnnattapongs

นางจารุวรรณ คงเก่ง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 120 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี

อบรมเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2553  เรื่อง บล็อค"Blog" เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์