ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน

            เมื่อวันที่ 10 มิถนายน 2546 ผมเกิดแนวความคิดที่จะรู้ว่าใครเคยอบรมกับผมมาบ้าง เพราะมักจะได้รับจดหมาย e-mail โทรศัพท์มา จากคุณครูที่เคยอบรมกับผม ถามว่า คุณครูเหล่านั้นอบรมกับผมที่นั่นที่นี่ เรื่องอะไร วัน-เดือน-ปี เท่าไร ผมมักจะตอบไม่ได้ เนื่องจากผมอบรมเยอะมาก ดังนั้นผมเลยจัดทำกระดานข่าวให้คุณครูที่อบรมกับผมได้บันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ลืม ผมเขียนไว้ดังนี้ครับ   

            ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
            เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
            1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
            2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

            ข้อมูลที่ต้องการ คือ
            1. ชื่อ-นามสกุล
            2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
            3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
            4. เนื้อหาที่อบรมกัน 
            5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

            ขอขอบคุณครับ
            10 มิ.ย. 2003

   ดังนั้นตอนนี้ผมทำ Blog แล้ว ท่านก็เขียนลงมาเหมือนเดิมครับ ของเก่าผมยังเก็บไว้ครับ ดูได้ที่นี่ครับ

  • หน้าที่ 1 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 2 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 3 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว
  • หน้าที่ 4 เข้าไปอ่านได้ แต่อย่าใส่ข้อมูลต่อนะครับ มันทำไม่ได้แล้ว

            อ้อ...เขียนโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละครับ  อย่าไปคลิกตอบของคนอื่นนะครับ

            ขอบคุณครับ
            ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
            26 เมษายน 2551

รูปภาพของ ckwsaad

อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ ICT  ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  วันที่   18-19  กรกฏาคม  2552   ทำไมตอนนี้ up load ภาพไม่ได้เลยครับ

รูปภาพของ pkspimporn

ครูพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)หรือ pks สพท.ชร 2 ขอรายงานตัวค่ะ อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ ICT  ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  วันที่   18-19  กรกฏาคม  2552  แค่ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกแล้วศึกษาเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ใน WB นี้  ตื่นเต้นกันใหญ่ที่เห็นรูปครู บางคนก็เริ่มเข้าศึกษาสาระต่าง ๆ ก็ขอขอบคุณ ครูพูนศักดิ์ ที่ได้ให้โอกาสสำหรับทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอย่างง่าย ๆ....ไม่มีพิธีรีตรอง...มากมาย ขอบคุณมาก.ก.ก.ก.......ค่ะ

  อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ ICT  ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  วันที่   18-19  กรกฏาคม  2552  ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาส  ที่จะพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่าง  โดยเฉพาะตัวเองและเด็ก ขอบคุณมาก  ๆ  ค่ะ  

 

 

จาก  .......

       ครูวาสนา   ภูมิสายดร 

โรงเรียนขุนขวากพิทยา  ต. ท่าข้าม  อ. เวียงแก่น 

 จ. เชียงราย    โรงเรียนไกล๊   ไกล

อบรมบล็อก 18-19 ก.ค.2552 ณ. ร.ร.แม่สรวยวิทยาคม

เพิ่มเติมความรู้....ดีจังเลย

ครูมาลิณี  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

รูปภาพของ sscampai

ครูอำไพ   หงษาคำ

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

154 หมู่ 5 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

อบรมเรื่อง  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ ict ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  ระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม  2552

เนื้อหาการอบรม  การสร้างบล็อกในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

รูปภาพของ sscsopar

Embarassedวันที่16-17กรกฎาคม 2552อบรมเรื่อง บล็อคเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม การอบรมวิทยากรอธิบายได้ละเอียดขอบคุณมากคะ
ครูโสภา พรหมงาม ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม  ต.งิ้ว  อ.เทิง จ.เชียงรายSealed

รูปภาพของ drsthippawan

    Cool   ครูทิพวรรณ  ปันมิตร โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทร. 053-790087 Cool อบรมเรื่อง การใช้บล็อคเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม  2552 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย Cool

 

 

รูปภาพของ wkksuksiri

วันที่  16 - 17 กรกฎาคม 2552 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ "บล็อก" โดยอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัติยกุล ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  เวลา 8.30 - 16.30 น.

โดย  นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน

รูปภาพของ smstippawan

นางทิพวรรณ บุญหวาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เข้ารับการอบรมเรื่อง การสร้าง blog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย    ..... Wink

รูปภาพของ jjwtheerit

นายธีริทธิ์   อิ่นคำ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ได้ผ่านการอบรมหัวข้อ การใช้ blog ในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2552 ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

รูปภาพของ twkjaree

ชื่อ จารี  จอมมงคล  โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ. เทิง จ. เชียงราย

เข้าอบรมเรื่อง "บล๊อก" วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนสวย  การอบรมก็สนุก และดีมากค่ะ อาจารย์

รูปภาพของ blm15715

หวัดดีค่ะสอนเกี่ยวกับไรคะ

รูปภาพของ silavacharee

นางวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  212  ซอยวัดเซิงหวายถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  บางซื่อ กทม 10800

 อบรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ ม. ศรีปทุม  และขณะนี้ได้ใช้เว็ปนี้สอนเด็กนักเรียนในชั้นม . ปลาย และนร. ได้ทำสื่อการเรียนรู้ได้ดี ค่ะ

นางสาวพรรณทิพย์ อุดม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้ารับการอบรม การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย(e-portfolio) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ที่ งาน วทร.18 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ค่ะ

ชื่อ  นางพรธิภา  แสงเรือง  

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ต.เขาพระงาม    อ.โคกสำโรง         จ.ลพบุรี

12  สิงหาคม 2550 ( จำนวน  4  วัน)

เนื้อหาการอบรม  การสร้างเว็ปจากโปรแกรม     namo 5.5

นำไปใช้ในการเรียนการสอนและอยากสร้างเว็ปเป็นของตนเอง และสอนเด็กเบื้องต้น

(อยากอบรมอีกอาจารย์จะจัดมั๊ยคะที่  ลพบุรี)  ขอบคุณมากค่ะ

1. จรรยา สัตนาโค

2. โรงเรียนเดิม : โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
    โรงเรียนปัจจุบัน : โรงเรียนบ้านโนนแร่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

3. 7-8, 14-15 กรกฎาคม 2550

4. การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Namo Web Editor 5.5 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. สร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เรื่อง English Project Work แวะเยี่ยมชมหน่อยนะคะที่ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/mahasarakham/janya_s/eng_proj_work/index.htm มี update เร็ว ๆ นี้ค่ะ 

รูปภาพของ ssspoonsak

 English Project Work ของครูจรรยา  สัตนาโค โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม ปรับปรุงใหม่สดใสกว่าเดิม

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak
  • นายวิชัย พูลสงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เขต 1
  • ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,และ 11-12 สิงหาคม 2550
  • ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
  • ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปสร้าง WBI ได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวดเร็วมาก ทำให้มีความสุขในการสร้างสื่อการสอนมากครับ
  • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เป็นอย่างสูงครับ

อันนี้เป็นตัวอย่าง ทำให้ดูนะครับ
ขออนุญาตครูวิชัย พูลสงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลาดุก จังหวัดลพบุรี ด้วยครับ เอาข้อความที่ท่านเขียนไว้มาทำเป็นตัวอย่างครับ ท่านเขียนไว้เมื่อ[ 11 ส.ค. 2007 , 08:39:42 น.]

ต้องการให้นักเรียนมี E-portfolio

คุณครูครับ เคย มีลูกศิษย์ ชื่อ จินตนา สุขกิจประเสริฐ บ้างไหมครับSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์