คำนำ 1

  ในสมัยโบราณเมื่อเกิดการเจ็บป่วย คนจะรักษาตนเองโดยสังเกตจากการรักษาตัวเองของสัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวไม่สบาย มันมักจะไปเล็มหญ้า หรือใบตระไคร้กิน เป็นต้น การกระทำของสัตว์นี้ทำให้เราเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืช โดยเห็นว่าพืชมีคุณสมบัติในการักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยได้ เราจึงเรียกพืชชนิดนี้กันว่า สมุนไพร

http://www.apartmenttherapy.com/uimages/ny/imgzoom-Herb-garden-Royal-VKB-refvt830-dgw.jpg 

 

พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาโบราณก็ถูกบดบังเรื่องๆจนถูกทอดทิ้งในที่สุด ภาครัฐจึงเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรอีกครั้ง เมื่อมีนักวิจัยไทยหลายท่าน เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ได้ทรงค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง,เภสัชกรหญิง เภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา ได้รวบรวมจัดทำหนังสือ  "สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด"  เป็นต้น และรัฐบาลยังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2535 ว่า "ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทย และ สมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม"

                                                                                                                           

                                                 

                                                                                                                        

 

 

     

 


                                                        

     

สร้างโดย: 
วรัญญา สุจีรกุลกิจ และ คุณครู นิโลบล พิพัฒวรรณกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์