พืชสมุนไพร 2

 

 

 สมุนไพร หมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรค หรือการการเจ็บป่วยต่างๆนี้ จะต้องนำเอาสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า"ยา" ในตำรับยานอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุ เราเรียกพืชสัตว์หรือแร่ธาตุที่เปฯส่วนประกอบของยานี้ว่า "เภสัชวัตถุ" พืชสมุนไพรบางชนิด เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาสำหรับขับลมแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ พืชเหล่านี้นำมาปรุงอาหารเราจะเรียกว่า"เครื่องเทศ"ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2522 ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุนี้ไว้ 2 ประเภทคือ

 1.ยาแผนโบราณ หมายถึงยาที่ใช้ในการประกอยโรคศิลปะแผนโบราณหรือในการบำบัดโรคของสัตว์ ซึ่งมีปรากฎอยู๋ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณ หรือได้รัอนุญาติให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ

2. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้รับจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่ยังมิได้ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ

http://www.bsnnews.com/sponsor/webmaster/images/Picture-10012458588082.jpg     

ที่มาhttp://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm

                                                                                                                    

   

     

          


สร้างโดย: 
วรัญญา สุจีรกุลกิจ และ คุณครู นิโลบล พิพัฒวรรณกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์