วิธีการเก็บเกี่ยวสมุนไพร3

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองในด้านยา ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยนำยาจากต่างประเทศเข้าเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 50000ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้
          1. ราคายาสูง จนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อหายาบางชนิดได้ ราคายานี้นับวันจะสูงขึ้นเพราะไม่มีคู่แข่งภายในประเทศ   ผู้ผลิตจึงสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ  และยังเป็นที่หวั่นเกรงกันว่าหากประเทศไทยรับรองสิทธิบัตรยา ราคายาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก
          2. สูญเสียเงินตราต่างประเทศปีละมากๆ
          3. เสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนยา หากถูกตัดขาดจากภายนอก เช่น ในภาวะสงคราม
          4. เกิดปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็นและเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดๆ  เนื่องจากยาที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นยาสังเคราะห์ หรือสารบริสุทธิ์ มีรูปแบบที่น่าใช้
          นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาคือ
          1. การขาดความรู้เรื่องยา  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องยาจึงตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญตามมาคือการใช้ยาผิด และอันตรายจากการใช้ยาผิดซึ่งเกิดขึ้นปีละมากๆ เช่น ในกรณีของการใช้ยาแก้ปวด และสเตียรอยด์ เป็นต้น
          2. มูลค่าการส่งออกด้านการเกษตรลดลงเนื่องจากพืชผลหลักได้แก่ ข้าวและข้าวโพดมีราคาตกต่ำ และจากการที่มีคู่แข่งขันมาก  ทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เมื่อประชากรมีรายได้น้อย กำลังซื้อยาก็น้อยลงด้วย

 
          หากปล่อยให้ภาวะการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ รัฐจึงได้มองหาลู่ทางในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองใน
ด้านยาขึ้น วิถีทางหนึ่งคือการพยายามใช้ทรัพยากรในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งทรัพยากรในประเทศด้านยาที่สำคัญคือ "สมุนไพร"
                                                                                                                                 
 
  
   
         


สร้างโดย: 
วรัญญา สุจีรกุลกิจ และ คุณครู นิโลบล พิพัฒวรรณกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์