สมการของพาราโบลา

             สมการที่อยู่ในรูป   y  =  ax2 + bx + c   เมื่อ  x  แทนจำนวนจริงใด ๆ   a, b  และ cเป็นค่าคงตัว   และ  a 0   เรียกว่า สมการของพาราโบลา เรียกกราฟของสมการของพาราโบลา ว่า พาราโบลา 
ตัวอย่าง สมการของพาราโบลา
      
          
1.         
y   =   -2x2 + 5x + 3
                                  
2.         y   =   4x2 – 7                                                
3.         y   =   x2 + 3x 
                  
4.         y   =   -3x2

 
ศึกษา  สังเกต  คิด  วิเคราะห์  

           • สมการ y   =   -2x2 + 5x + 3   เทียบกับสมการรูปทั่วไป y  =  ax2 + bx + c จะได้  a  =  -2,  b = 5,  c  =  3 

ดังนั้น   เขียนสมการ   y   =   -2x2 + 5x + 3   ในรูปทั่วไปของสมการของพาราโบลา  ไดัดังนี้    y   =   -2x2 + 5x + 3  

       • 
สมการ    
y   =   4x2 – 7   เทียบกับสมการรูปทั่วไป y  =  ax2 + bx + c จะได้  a  =  4,  b = 0,  c  =  -7

ดังนั้น   เขียนสมการ y   =   4x2 – 7   ในรูปทั่วไปของสมการของพาราโบลา  ไดัดังนี้    y   =   4x2 + 0– 7

       • สมการ   y   =   x2 + 3x   เทียบกับสมการรูปทั่วไป y  =  ax2 + bx + c จะได้  a  =  1,  b = 3,  c  =  0 

ดังนั้น   เขียนสมการ y   =   x2 + 3x ในรูปทั่วไปของสมการของพาราโบลา  ไดัดังนี้    y   =   x2 + 3+ 0
  

       • 
สมการ 
y   =   -3x2  เทียบกับสมการรูปทั่วไป y  =  ax2 + bx + c จะได้  a  =  -3,  b = 0,  c  =  0
ดังนั้น   เขียนสมการ y   =   -3x2 ในรูปทั่วไปของสมการของพาราโบลา  ไดัดังนี้    y   =   -3x2 + 0+ 0 


สร้างโดย: 
คุณครู จินดา พ่อค้าชำนาญ และ นางสาว กาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์