สื่อออนไลน์

                     

  

สวัสดีคุณครูที่เคารพ ^^ และสวัสดีผู้เยี่ยมชมทุกท่าน !

           ใน สื่อออนไลน์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ความรู้เกี่ยวกับ สถาปัยตกรรม สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่ต่างๆของโลก เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ในประวัติศาสตร์ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยจินตนาการที่สวยงาม มีความแข็งแรงมั่นคงอย่างน่าทึ่ง ซึ่งในอดีตเครื่องไม้เครื่องมือจะไม่อำนวยความสะดวก บ่งบอกถึงความสามารถของมันสมองและพละกำลังของมนุษย์ และที่สำคัญคือวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรมซึ่งแสดงออกมาทางสิ่งก่อสร้างแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสังคม และตามยุคสมัย ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนำมาเสนอในสื่อออนไลน์แยกเป็นแต่ละยุคสมัย ที่มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญขึ้น บางสถานที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและได้รับการอนุรักษ์ไว้ บางที่ก็ได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

         ขอขอบคุณ คุณครูพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ ที่ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำสื่อออนไลน์ในครั้งนี้ เนื่องจากเรียนสังคมฯ ประวัติศาสตร์สากล ในชั้นเรียนกับคุณครูพีรทิพย์ด้วย ซึ่งทำให้ได้ความรู้มากขึ้น และตัวข้าพเจ้าเองก็สนใจและตั้งใจศึกษา จึงมาศึกษาเพิ่มเติมจากที่เรียนค่ะ

         และขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทำสื่อออนไลน์ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ต่อไปค่ะ         

        การจัดทำสื่อออนไลน์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆในประวัติศาสตร์ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ

"^^ มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ^^"

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์