ทวีปอเมริกาเหนือ..ทวีปมหาอำนาจที่ทุกคนเกรงกลัว

                  

        

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
                มนุษย์กลุ่มแรกของอเมริกาเหนือเป็นขาวเอเชียที่อพยพมาจากไซบีเรียผ่านช่องแคบเบริงเข้าสู่อะแลสกา เมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้แพร่ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มนุษย์กลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอินเดียและเอสกิโมในปัจจุบันชนเผ่าโบราณได้ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าไว้ในทวีปอเมริกาเหนือหลายแห่ง เช่น  อารยธรรมของพวกแอสเต็ก (Aztec) ในเม็กซิโก อารยธรรมของพวกมายา (Maya) ในกัวเตมาลา อารยธรรมของพวกอินคา (Inca)ในเปรู เป็นต้น  เมื่อประมาณ 200 ปีหลังจากที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมเบีย ได้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือแล้ว ได้มีชาวยุโรปจากหลายประเทศเข้ามามีอิทธิพลและพากันอพยพผู้คนเข้ามาอาศัยในดินแดนนี้

ที่มาภาพ : http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:h5WeUz2-puSDnM:http://img231.imageshack.us/img231/9436/incatrailviiifu0.jpg&t=1
                   

                    - อังกฤษและฝรั่งเศส เข้าครอบครองตอนเหนือของทวีปอเมริกา
                    - สเปน เข้าครอบครองหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เม็กซิโกและอเมริกากลาง
                การที่ชาวยุโรปเข้ามาครอบครองทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเหตุให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวยุโรปเข้ามามีอิทธิพลและความเป็นอยู่ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือด้วย
1. ประชากร
            1.1 เชื้อชาติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
                    1) กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่
                            - ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา   มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา

 

                                          

ที่มาภาพ : http://www.chlorophyll.tht.in/images/eskimo01.jpg


                            - ชาวอินเดียน (Indian) ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง
                    2) กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
                    3) กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน

ที่มาภาพ : http://img329.imageshack.us/img329/5734/kuntakinte1rd6.jpg


                    4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
                        - เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขวากับอินเดียน เป็นประชากร  ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

ที่มาภาพ : http://www.dmc.tv/images/world_meditation/Mexico/Introduction/Mexico500720p8s.jpg                     

   - มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา
            1.2 ภาษา ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้
                        1) ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
                        2) ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง
                        3) ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของแคนาดาและในเกาะเฮติ
            1.3 ศาสนา คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสำคัญคือ

ที่มาภาพ : http://www.numtan.com/story_2/picupreply/110-10-1088470628.jpg


                        1) นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นับถืออยู่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
                        2) นิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา รวมทั้งประชากรในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน
            1.4 การศึกษา
                        1) กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่าทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากรที่มีอายุเกิน 15 ปี เกือบทุกคนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้

ที่มาภาพ : http://www.vcharkarn.com/uploads/111/111239.jpg


                        2) กลุ่มละติอเมริกา มีผู้รู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว มีผู้รู้หนังสือประมาณร้อยละ 73 กัวเตมาลาและเฮติ มีผู้รู้หนังสือเพียงร้อยละ 60 และ 53 ตามลำดับ
            1.5 การกระจายและความหนาแน่นของประชากร   อเมริกาเหนือมีประชากรทั้งหมดประมาณ 469.7 ล้านคน (2541) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ   21 คนต่อตารางกิโลเมตร
                    1) บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น คือ ภาคตะวันออกของทวีป เพราะ
                            - ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมขนส่ง- มีปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูก
                            - มีแร่ธาตุที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม
                            - มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางน้ำภายใน และทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ แม่น้ำมิสซิสซิปปี  เขตชายฝั่งตะวันตกบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนีย  เพราะเป็นเขตการเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและการคมนาคมขนส่ง
                    2) บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก เขตทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เขตอากาศหนาวเย็นในมลรัฐอะแลสกาและดินแดนทางภาคเหนือของแคนาดา

สร้างโดย: 
นายธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวณัฏฐา กอเกียรติธำรงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 310 คน กำลังออนไลน์