0105 หน้าที่ของสมองแต่ละส่วน

                            หน้าที่ของสมองแต่ละส่วน

เซรีบรัม       
       เซรีบรัม คือ สมองส่วนที่อยู่บนสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของน้ำหนักสมองทั้งหมด

ลักษณะที่สำคัญ
1.ชั้นอกหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เรียกว่า เซรีบรัมคอร์เทกซ์ (cerebrum cortex) มีรอยพับเป็นร่องหรือรอยหยักจำนวนมาก และมีเนื้อสมองสีเทา ที่ประกอบด้วยตัวเซลล์ประสาทจำนวนมากและใยประสาทที่ไม่มีเยื้อหุ้มไมอีลินหุ้มเป็นส่วนใหญ่

2.ภายใต้เซรีบรัมคอร์เทกซ์ เป็นชั้นหนาของเนื้อสีขาว ประกอบด้วย แอกซอนที่มีเยื่อไมอีลินหุ้มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีลักษณะเป็นสีขาวเนื่องจากเยื่อไขมันไมอีลิน

3.เซรีบรัมแบ่งออกเป็น 2 ซีกด้วยร่องลึกตรงกลาง มีมัดเส้นใยแอกซอนหลายมัดติดต่อระหว่าง 2 ซีก มัดใหญ่ที่สุดเรียกว่า corpus callosum สมองแต่ละซีกทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อซีกตรงข้ามของร่างกาย

4.ร่องหรือรอยหยักแบ่งเซรีบรัมคอร์เทกซ์ออกเป็นส่วนๆชัดเจน 4 พู (lobe) ได้แก่

Frontal lobe - ศูนย์ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย (motor area)
- ศูนย์ควบคุมเกี่ยวกับการพูด
- ควบคุมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ควบคุมความฉลาดระดับสูง ได้แก่ สมาธิ การวางแผน การตัดสินใจ

Parietal lobe - ศูนย์ควบคุมการรับความรู้สึก (sensory area)
- ความเข้าใจและการใช้คำพูด

Temporal lobe - ศูนย์การได้ยิน (auditory area)
- ความจำ (memory area)

Occipital lobe - ศูนย์การมองเห็น (visual area) เช่น การเพ่งมอง การแปลสิ่งที่มอง

             

หน้าที่ของเซรีบรัม
1. เซรีบรัมเป็นสมองส่วนที่พัฒนามากที่สุดในคน ทำหน้าที่ควบคุมระดับสูง ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรู้ ความจำ เชาวน์ปัญญา และเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ การรับสุมผัสต่างๆ

2.ได้รับกระแสประสาทความรู้สึกจากหน่วยรับความรู้สึกทุหน่วย และส่งกระแสประสาทสั่งการไปสู้สมองส่วนอื่นและร่างกายทุกส่วนเพื่อควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและต่อมตางๆ

3.แต่ละบริเวณของเซรีบรัมคอร์เทกซ์ เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานทำงานที่ต่างๆกัน

ออลแฟกทอรีบัลบ์  
        มีขนาดเล็ก อยู่ด้านหน้าสุด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น สมองส่วนนี้ในคนไม่เจริญเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ

               

ไฮโพทาลามัส 
         เป็นสมองส่วนที่เป็นทางติดต่อกับเซรีบรัมกับก้านสมอง โดยไฮโพทาลามัสอยู่ใต้ทาลามัส และค่อนไปทางด้านหน้าติดกับต่อมใต้สมองส่วนหน้า (pituitary gland)

หน้าที่ของไฮโพทาลามัส
มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานการทำงานของระบบประสาทกับอวัยวะต่างๆให้สอดคล้องกัน

1.ศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ (cardiovascular regulation)

2.ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิ (body temperature regulation)

3.ศูนย์ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ (regulation of water and electrolyte balance)

4.ศูนย์ควบคุมการนอนหลับ ความหิว ความอิ่ม ความกระหาย

5.ศูนย์ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ

6.สร้างฮอร์โมนประสาทที่ส่งไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า

           

ทาลามัส
     ทาลามัสมีลักษณะคล้ายรูปไข่ 2 ก้อน อยู่ระหว่างเซรีบรัมกับเมดัลลาออบลองกาตา

หน้าที่ของทาลามัส
1.เป็นจุดรวมกระแสประสาทรับความรู้สึกทุกชนิดที่เข้าสู่เซรีบรัมคอร์เทกซ์ แล้วแยกประสาทส่งไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนั้นๆ (relay center)

2.เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเยื้องต้น เมื่อรับความรู้สึกเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับอาการช็อกเมื่อบาดเจ็บรุนแรง

                 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 153 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13942