0105 หน้าที่ของสมองแต่ละส่วน

                            หน้าที่ของสมองแต่ละส่วน

เซรีบรัม       
       เซรีบรัม คือ สมองส่วนที่อยู่บนสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของน้ำหนักสมองทั้งหมด

ลักษณะที่สำคัญ
1.ชั้นอกหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เรียกว่า เซรีบรัมคอร์เทกซ์ (cerebrum cortex) มีรอยพับเป็นร่องหรือรอยหยักจำนวนมาก และมีเนื้อสมองสีเทา ที่ประกอบด้วยตัวเซลล์ประสาทจำนวนมากและใยประสาทที่ไม่มีเยื้อหุ้มไมอีลินหุ้มเป็นส่วนใหญ่

2.ภายใต้เซรีบรัมคอร์เทกซ์ เป็นชั้นหนาของเนื้อสีขาว ประกอบด้วย แอกซอนที่มีเยื่อไมอีลินหุ้มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีลักษณะเป็นสีขาวเนื่องจากเยื่อไขมันไมอีลิน

3.เซรีบรัมแบ่งออกเป็น 2 ซีกด้วยร่องลึกตรงกลาง มีมัดเส้นใยแอกซอนหลายมัดติดต่อระหว่าง 2 ซีก มัดใหญ่ที่สุดเรียกว่า corpus callosum สมองแต่ละซีกทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อซีกตรงข้ามของร่างกาย

4.ร่องหรือรอยหยักแบ่งเซรีบรัมคอร์เทกซ์ออกเป็นส่วนๆชัดเจน 4 พู (lobe) ได้แก่

Frontal lobe - ศูนย์ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย (motor area)
- ศูนย์ควบคุมเกี่ยวกับการพูด
- ควบคุมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ควบคุมความฉลาดระดับสูง ได้แก่ สมาธิ การวางแผน การตัดสินใจ

Parietal lobe - ศูนย์ควบคุมการรับความรู้สึก (sensory area)
- ความเข้าใจและการใช้คำพูด

Temporal lobe - ศูนย์การได้ยิน (auditory area)
- ความจำ (memory area)

Occipital lobe - ศูนย์การมองเห็น (visual area) เช่น การเพ่งมอง การแปลสิ่งที่มอง

             

หน้าที่ของเซรีบรัม
1. เซรีบรัมเป็นสมองส่วนที่พัฒนามากที่สุดในคน ทำหน้าที่ควบคุมระดับสูง ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรู้ ความจำ เชาวน์ปัญญา และเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ การรับสุมผัสต่างๆ

2.ได้รับกระแสประสาทความรู้สึกจากหน่วยรับความรู้สึกทุหน่วย และส่งกระแสประสาทสั่งการไปสู้สมองส่วนอื่นและร่างกายทุกส่วนเพื่อควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและต่อมตางๆ

3.แต่ละบริเวณของเซรีบรัมคอร์เทกซ์ เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานทำงานที่ต่างๆกัน

ออลแฟกทอรีบัลบ์  
        มีขนาดเล็ก อยู่ด้านหน้าสุด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่น สมองส่วนนี้ในคนไม่เจริญเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ

               

ไฮโพทาลามัส 
         เป็นสมองส่วนที่เป็นทางติดต่อกับเซรีบรัมกับก้านสมอง โดยไฮโพทาลามัสอยู่ใต้ทาลามัส และค่อนไปทางด้านหน้าติดกับต่อมใต้สมองส่วนหน้า (pituitary gland)

หน้าที่ของไฮโพทาลามัส
มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานการทำงานของระบบประสาทกับอวัยวะต่างๆให้สอดคล้องกัน

1.ศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ (cardiovascular regulation)

2.ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิ (body temperature regulation)

3.ศูนย์ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ (regulation of water and electrolyte balance)

4.ศูนย์ควบคุมการนอนหลับ ความหิว ความอิ่ม ความกระหาย

5.ศูนย์ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ

6.สร้างฮอร์โมนประสาทที่ส่งไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า

           

ทาลามัส
     ทาลามัสมีลักษณะคล้ายรูปไข่ 2 ก้อน อยู่ระหว่างเซรีบรัมกับเมดัลลาออบลองกาตา

หน้าที่ของทาลามัส
1.เป็นจุดรวมกระแสประสาทรับความรู้สึกทุกชนิดที่เข้าสู่เซรีบรัมคอร์เทกซ์ แล้วแยกประสาทส่งไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนั้นๆ (relay center)

2.เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเยื้องต้น เมื่อรับความรู้สึกเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับอาการช็อกเมื่อบาดเจ็บรุนแรง

                 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 167 คน กำลังออนไลน์