ห้างหุ้นส่วน

          

ห้างหุ้นส่วน partnership
หมายถึง ธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำสัญญาตกลงที่จะทำกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะแบ่งกำไรอันพึงได้จากกิจการที่ทำนั้น
ลักษณะของห้างหุ้นส่วน
1.จำนวนของผู้ร่วมกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.ข้อตกลงหรือสัญญาจะทำด้วยวาจา หรือมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลบังคับ
3.การ่วมลงทุน ผู้ร่วมลงทุนอาจลงทุนไม่เหมือนกัน เช่น เงินสด สินทัรพย์ แรงงาน
4.การแบ่งกำไรโดยทั่วไปแล้ว การแบ่งกำไรถือตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้หากไม่ได้ตกลงกันไว้ก็ให้แบ่งตามส่วนทุนที่นำมาลงทุน(อาจเกิดมีปัญหาได้หากมีหุ้นส่วนบางคนลงทุนด้วยแรงงานและไม่ได้ระบุอัตราส่วนการแบ่งกำไรไว้)

                               

                               

                               

 

       

สร้างโดย: 
อุทัยวรรณ+จงลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์