เทคโนโลยีกับสารสนเทศในโลกอนาคต

ก่อนอื่นเรามารู้จักความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันก่อนดีกว่า 

    

         ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากที่สุดได้แก่ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์”  เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลสารสนเทศ และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลในดารดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียนและหน่วยงานธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า ใน2-3ปีข้างหน้าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สาย การสื่อสารเครือข่ายเคลื่อนที่ ตลอดจนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

 

แนวโน้มเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะกล่าวต่อไปในหน่วยการเรียนรู้ ในปัจจุบันได้เริ่มนิยมใช้กันแล้ว บางประเภทนิยมใช้ในประเภทต้องพัฒนาต่อเนื่องไปอีกในอนาคต ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการวางแผนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใดๆก็ตาม

สร้างโดย: 
MRW

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์