สกอ.แจงตัวเลขนศ.ขอลาออก [28 เม.ย. 51 - 00:00]

รูปภาพของ ssspoonsak

สกอ.แจงตัวเลขนศ.ขอลาออก
      ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    (กกอ.)  เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลาออกระหว่างปีการศึกษา 2549-2550 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 124 แห่ง พบว่าในปีการศึกษา 2549 มีผู้เข้าศึกษาจำนวน 445,894 คน แต่ปี 2550 เหลือ 431,062 คน รวมลาออก 15,276 คน คิดเป็น 3% และเมื่อจำแนกเป็น 9 กลุ่มสาขาวิชา พบว่ากลุ่มการศึกษามีจำนวนผู้เข้าเรียนในปี 2549 จำนวน 16,392 คน แต่ในปี 2550 มีผู้ลาออก 347 คน คิดเป็น 2%, กลุ่มมนุษยศาสตร์และศิลปะ จำนวน 41,239 คน ลาออก 2,443 คน คิดเป็น 6%, กลุ่มสังคมศาสตร์บริหารธุรกิจและกฎหมาย 249,921 คน ลาออก 5,253 คน คิดเป็น 2%, กลุ่มวิทยาศาสตร์ 48,391 คน ลาออก 2,582 คน คิดเป็น 5%, กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 45,652 คน ลาออก 2,551 คน คิดเป็น 6%, กลุ่มเกษตรศาสตร์ 12,236  คน ลาออก 1,050 คน คิดเป็น 9%, กลุ่มสุขภาพและสวัสดิการ 18,342 คน เพิ่มเป็น 18,550 คน, กลุ่มบริการ 16,324 คน ลาออก 1,050 คน คิดเป็น 6% และไม่ระบุกลุ่ม 3,397 คน เพิ่มเป็น 3,633 คน 
 
      ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ใน 12 สถาบัน เมื่อปี 2549 มีผู้เข้าเรียนรวม 2,159 คน ลาออก 47 คน คิดเป็น 2% แบ่งเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเรียน 247 คน เพิ่มเป็น  276 คน, ม.ขอนแก่น 296 คน ลาออก 11 คน คิดเป็น 4%, ม.เชียงใหม่  อยู่ครบ 188 คน, ม.เทคโนโลยีสุรนารี อยู่ครบ 48 คน, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 156 คน ลาออก 25 คน คิดเป็น 16% โดยนักศึกษาย้ายไปเรียนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, ม.นเรศวร 130 คน ออก 1 คน, ม.มหาสารคาม อยู่ครบ 48 คน, ม.มหิดล 540 คน ออก 1 คน, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ครบ 126 คน, ม.สงขลานครินทร์ 224 คน ออก 9 คน คิดเป็น 4%, ม.อุบลราชธานี อยู่ครบ 50 คน  ส่วน ม.รังสิต 106 คน แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักศึกษาที่ลาออก
 
      “จากข้อมูลแสดงชี้ให้เห็นว่าจำนวนนักศึกษาที่ลาออกมีไม่มาก  โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์มีเพียง 2% อีกทั้งยังไม่ใช่การลาออกอย่างเดียว แต่อาจเป็นการย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่ชอบมากกว่า” ดร.สุเมธ กล่าว.

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=162063&NewsType=1&Template=1
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์