ความเป็นมาของประติมากรรม

http://guru.sanook.com/picfront/sub/resize_5382_3_04012007104124.jpg

เรื่องใดที่มักนำมาแสดงในประติมากรรมเล