ความสัมพันธ์กับอาณาจักรนครศรีธรรมราช

SUKHOTHAI


 

 

 

 

 

แคว้นนครศรีธรรมราช เป็นแคว้นใหญ่ในภาคใต้ได้มีความสัมพันธ์กับอาณาจักร สุโขทัย อย่างใกล้ชิด ทางด้านวัฒนธรรม โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงผูกมิตรไมตรีกับกษัตริย์ เมืองนครศรีธรรมราชาให้ช่วยติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์ จากลังกากลับมา ประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย และสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงนิมนต์พระสงฆ์ ลัทธิลังกาวงศ์ มาจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ที่กรุงสุโขทัยทุกๆวันธรรมสวนะ

 

เมืองนครศรีธรรมราชกับกรุงสุโขทัย แสงอาทิตย์อาบฟ้า เมืองนครศรีธรรมราชก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ขณะนั้นองค์มหาราชนามว่า "พ่อขุนรามคำแหง" และผู้ครองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นก็คือ "พระเจ้าจันทรภาณุ" ทรงมีพระปรีชาสามารถมากขยายราชอาณาเขตของเมืองนครศรีธรรมราชครอบคลุมเมืองบริวาร นครศรีธรรมราชครั้งนั้นกว้างขวาง มีเมืองรายรอบ 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงเมืองปาหัง กลันตัน ไทรบุรีกับนครศรีธรรมราชยังเคยกรีฑาทัพเรือไปตีลังกาถึง 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังพบร่อยรอยความสัมพันธ์และยกทัพสู้รบกันระหว่างนครศรีธรรมราชกับเขมรโบราณ ละโว้ ตลอดจนชวาโบราณในการนั้นพระเจ้าจันทรภาณุ ทรงสร้างความเรืองรองให้กับพระพุทธศาสนาแก่เมืองนครศรีธรรมราช โดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จมายังเมืองนคร เพื่ออัญเชิญพระเถระชั้นสูงของเมืองนคร ไปสร้างความรุ่งเรืองให้กับเมืองสุโขทัย ดังปรากฎในศิลาจารึกที่ว่า "พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถระสังฆปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่ศรีธรรมราชมา" และที่สำคัญกว่านั้นพระองค์ยังนิมนต์พระสงฆ์ผู้สำเร็จพระไตรปิฎก มาให้เผยแพร่พระพุทธศาสนา และมาเป็นที่ปรึกษาในการประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยซึ่งจารึกเป็นครั้งแรก ใครเลยจะรู้ว่าที่มาแห่งพระพุทธศาสนาและตัวอักษรไทยบอกความเป็นมาของเมืองไทยนั้น จะมาจากเมืองนครศรีธรรมราช…..

 


ที่มาhttp://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0042/Introduce%20Kingdom%20of%20thai/webpage/webpage/21.html

http://61.19.202.164/works/nakhonsithammarat/history/03-01.html

สร้างโดย: 
นางสาวอภัสรา มูลมณี นางมาลัยวรรณ จันทร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 334 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313