ความสัมพันธ์กับอาณาจักรนครศรีธรรมราช

SUKHOTHAI


 

 

 

 

 

แคว้นนครศรีธรรมราช เป็นแคว้นใหญ่ในภาคใต้ได้มีความสัมพันธ์กับอาณาจักร สุโขทัย อย่างใกล้ชิด ทางด้านวัฒนธรรม โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงผูกมิตรไมตรีกับกษัตริย์ เมืองนครศรีธรรมราชาให้ช่วยติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์ จากลังกากลับมา ประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย และสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงนิมนต์พระสงฆ์ ลัทธิลังกาวงศ์ มาจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ที่กรุงสุโขทัยทุกๆวันธรรมสวนะ

 

เมืองนครศรีธรรมราชกับกรุงสุโขทัย แสงอาทิตย์อาบฟ้า เมืองนครศรีธรรมราชก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ขณะนั้นองค์มหาราชนามว่า "พ่อขุนรามคำแหง" และผู้ครองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นก็คือ "พระเจ้าจันทรภาณุ" ทรงมีพระปรีชาสามารถมากขยายราชอาณาเขตของเมืองนครศรีธรรมราชครอบคลุมเมืองบริวาร นครศรีธรรมราชครั้งนั้นกว้างขวาง มีเมืองรายรอบ 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงเมืองปาหัง กลันตัน ไทรบุรีกับนครศรีธรรมราชยังเคยกรีฑาทัพเรือไปตีลังกาถึง 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังพบร่อยรอยความสัมพันธ์และยกทัพสู้รบกันระหว่างนครศรีธรรมราชกับเขมรโบราณ ละโว้ ตลอดจนชวาโบราณในการนั้นพระเจ้าจันทรภาณุ ทรงสร้างความเรืองรองให้กับพระพุทธศาสนาแก่เมืองนครศรีธรรมราช โดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จมายังเมืองนคร เพื่ออัญเชิญพระเถระชั้นสูงของเมืองนคร ไปสร้างความรุ่งเรืองให้กับเมืองสุโขทัย ดังปรากฎในศิลาจารึกที่ว่า "พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถระสังฆปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่ศรีธรรมราชมา" และที่สำคัญกว่านั้นพระองค์ยังนิมนต์พระสงฆ์ผู้สำเร็จพระไตรปิฎก มาให้เผยแพร่พระพุทธศาสนา และมาเป็นที่ปรึกษาในการประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยซึ่งจารึกเป็นครั้งแรก ใครเลยจะรู้ว่าที่มาแห่งพระพุทธศาสนาและตัวอักษรไทยบอกความเป็นมาของเมืองไทยนั้น จะมาจากเมืองนครศรีธรรมราช…..

 


ที่มาhttp://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0042/Introduce%20Kingdom%20of%20thai/webpage/webpage/21.html

http://61.19.202.164/works/nakhonsithammarat/history/03-01.html

สร้างโดย: 
นางสาวอภัสรา มูลมณี นางมาลัยวรรณ จันทร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์