ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 2 ระดับชั้นม. 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 5 ทุกคน

                  ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล 2 ซึ่งมีเนืิ้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อารยธรรมตะวันออก

                         - อารยธรรมจีน

                       - อารยธรรมอินเดีย

                      - การติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก และอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีต่อกัน

หน่วยการเรียนที่ 2  อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการสำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ

น.ส.ณัฐนรี ไชยฤกษ์ เลขที่ 29 ม.5/2

 

มาส่งงานแล้วคะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/95717

นางสาวอรวี  พานทอง ม.5/2 เลขที่ 4

 

มาส่งงานแล้วค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/95381

 

 

นางสาวกนกวรรณ  ชูอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 28

มาส่งงานแล้วค่ะ

V

V

V

http://www.thaigoodview.com/node/95361

 

นาย จารุ พงษ์สุพรรณ  ม.5/2 เลขที่ 7  (คนในศีลา นะ จ๊ะ)

กรุณาตรวจด้วยนะค๊ะ

V

V

V

http://www.thaigoodview.com/node/95270

น.ส.กนกวรรณ  ชูอินทร์  ม.5/2 เลขที่ 28

 มา ส่ง งาน แล้ว ค่ะ

V

V

V

http://www.thaigoodview.com/node/95257

 

ส่งงานเรื่อง อาเซียนคะ...

 น.ส.พัชรพร ด่านสุนทรวงศ์

ม.5/4 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/91641

ส่งงานเรื่อง โอเปกคะ...

น.ส.พัชรพร ด่านสุนทรวงศ์ ม.5/4 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/91547

ส่งงานคะครู

      http://whttp://www.thaigoodview.com/node/91648

                                                                              งานล่าสุดนะคะ  

รูปภาพของ silaa17283

ส่งงานค่ะ !

เรื่อง อาเซียน

http://www.thaigoodview.com/node/91560

จัดทำโดย

น.ส.มุฑิตา นิลสมัย ม.5/4 เลขที่ 20

รูปภาพของ silaa17283

ส่งงานค่ะ ! งานเดี่ยว

เรื่อง กลุ่มความร่วมมือ "Opec"

http://www.thaigoodview.com/node/91559

จัดทำโดย

น.ส.มุฑิตา นิลสมัย ม.5/4 เลขที่ 20

ส่งงานอาจารย์คะ......

กรุณาตรวจด้วยนะคะ^

http://www.thaigoodview.com/node/87096

จัดทำโดย

นางสาว  พัชรพร   ด่านสุนทรวงศ์  ม.5/4 เลขที่ 6

นางสาว  ณัฐฏิมา   พิมพวาทิน     ม.5/4  เลขที่ 4

นาย      อนุชิต     เจริญสุข        ม.5/4  เลขที่ 5

รูปภาพของ silaa17283

ส่งงานค่ะครู....แก้มาไหม่แล้ว

 ตรวจด้วยนะค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/87016

 

เรื่องวิกฤตด้านพลังงาน

 จัดทำโดย

1.นายเกียรติศักดิ์ ธาระพุฒิ เลขที่ 19

2.น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20

3.น.ส.สมิตานัน มูลเงิน เลขที่ 21

4.นายทิวนาถ พุฒิซ้อน เลขที่ 22

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

ส่งงานคะ อาจารย์

กรุณาตรวจด้วยนะคะ

ม. 5/4คะ http://www.thaigoodview.com/node/87011

รูปภาพของ silaa17283

ส่งงานค๊ะครู...

เรื่องวิกฤตด้านพลังงาน

 

 http://www.thaigoodview.com/node/86963

 

จัดทำโดย.

1.นายเกียรติศักดิ์ ธาระพุฒิ เลขที่ 19

2.น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20

3.น.ส.สมิตานัน มูลเงิน เลขที่ 21

4.นายทิวนาถ พุฒิซ้อน เลขที่ 22

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์