::: แหล่งอ้างอิง :::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................

 

1.  http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=110&id...
2.  http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_co...
3.  http://www.krusub.net/unit3/unit302/unit302.html
4.  http://www.tps.ac.th/~narin/basicchem/index_files/page0013.htm
5.  http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/create-web/10000/science/10000...
6.  http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry2/kinetics/kinetics_inde...
7.  http://writer.dek-d.com/tungting55/story/view.php?id=454835
8.  http://krusutida.com/atom/new/008/content_8_1.htm 
9.  http://sites.google.com/site/suwitklong/rate
10.http://www.adeq.or.th/web/news/news_green_detail.php?id=23&cateid=en&nam...
11.http://www.thaitng.com/thaitng_travel_detail.php?id_detail=35
12.http://learners.in.th/blog/chem21/242087 
13.http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/caol/pollution_issues/cws/s2_e.cfm
14.http://members.virtualtourist.com/m/9045f/160d76/
15.http://blog.wired.com/cars/2008/01/bejings-smog-pr.html
16.http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/secondary_cell.htm
17.http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=1883
18.http://lab.excise.go.th/group3/battery/batreac.htm
19.http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3017
20.http://www.2-teen.com/community/viewthread.php?tid=25079
21.https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70593
22.http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=11
23.http://www.konmun.com/Article/Melamine-id1068.aspx
24.http://www.vickerpigment.com/knowledge_th.html#plastic
25.http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=12
26.http://www.chu-g.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=531280&Ntype=1
27.http://www.muslimthai.com/main/1428/printable.php?category=110&id=4035
28.http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem10/note15.html
29.http://www.workingsoap.com/blog/what_is_soap/
30.http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=415313&chapter=1
31.http://consumersouth.org/paper/410
32.http://www.muangthai.com/mmnews/index.php?mod=article&cat=AtrsandCulture...
33.http://disayaphong.wordpress.com/category/ii-chemical-reactions/
34.http://b2love.exteen.com/20071206/entry
35.http://mindandcare2u.com/news.php-enews_id=ENEW0700082.htm
36.http://www.siamdental.com/bleaching.htm
37.http://www.hifulla.com/-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์-hydrogenperoxide.html

38.http://glasswarechemical.com/chemicals/ผงฟู-sodium-bicarbonate/
39.http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic9/metal.htm

สร้างโดย: 
คุณครูพรรณนภา กำบัง และ นางสาวธนัยนันท์ ลีหะสุนนท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์