อบรมเทคนิคการสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค ครั้งที่ 1 ฟรี

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค

1. หลักการและเหตุผล
     การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือหรือตำราเรียน เป็นวิธีศึกษาที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานทุกระดับการศึกษา  หนังสือหรือตำราที่ดีจะมีภาพประกอบคำบรรยายที่ละเอียด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านจิตนาการได้ตรงกับความหมายของผู้เขียนที่ต้องการถ่ายทอด แต่ภาพประกอบหนังสือตำราเรียนบางส่วนไม่เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะหนังสือหรือตำราที่เกี่ยวข้องกับงานช่างอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องมีผู้อธิบาย สาธิต บรรยายประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง สามารถนำไปฝึกปฏิบัติตามได้ ดังนั้นหากเราปรับเปลี่ยนภาพนิ่งประกอบในหนังสือตำรา มาเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์ เพื่อแสดงปรากฏการณ์ บรรยาย สาธิต ให้ละเอียดชัดเจนได้ เปรียบเสมือนมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยบรรยายและเลือกดูซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ จะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทดลองฝึกปฏิบัติตามจากในหนังสือตำราพร้อมตัวอย่างรูปประกอบที่เคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้เรียนเพียงเลือกกดหมายเลขรูปในหนังสือด้วยรีโมทของเครื่องเล่นดีวีดี ภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปวิดีทัศน์ที่เตรียมไว้ จะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายเสริมเพิ่มเติมจากเนื้อหาในหนังสือได้
     จากหลักการดังกล่าว จึงได้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธภาพวิธีหนึ่งคือการสร้างสื่อประสมไฮเปอร์บุต ซึ่งเป็นแนวคิดที่เสนอให้นำภาพนิ่งในหนังสือหรือตำราเรียนที่เนื้อหาซับซ้อน นำมาแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยถูกเก็บบันทึกบนแผ่นบันทึกชีดีรอม พร้อมเปิดใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีทั่วไป เพื่อสร้างสิ่งเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น ในการสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค ดังกล่าว มีเทคนิคและวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องอาศัยแนวทางที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยได้ทดลองผลิตสื่อด้วยเทคนิคดังกล่าวแล้ว เล็งเห็นว่ามีประโยชน์ควรเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว


2. วัตถุประสงค์
  2.1  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถออกแบบ การสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุคได้
  2.2  ผู้เข้าร่วมสัมมนทำการบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวลงแผ่นดีวีดีเอง ตามหลักการไฮเปบอร์บุคได้
  2.3  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประยุกต์ แนวทางการใช้งานสื่อประสมไฮเบอร์บุคกับโรงเรียนได้


3. สถานที่จัดโครงการ
     ห้อง Panorama 1 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ


4. วัน เวลา
     วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551


5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
     คณาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล  จำนวน 25 คน


กำหนดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551  ณ ห้อง Panorama 1
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ


09.00 น.-09.30 น.   หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวต้อนรับ
                            คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนา
09.30 น.-10.30 น.   “หลักการสื่อประสมไฮเบอร์บุค”
                            ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
10.30 น.-10.45 น.    พัก
10.45 น.-12.00 น.   “การสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค”
                             รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ราตรี และคณะ
12.00 น.-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-14.00 น.    ปฏิบัติการ การสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค
                             ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี และคณะ
14.00 น.-14.30 น.    ปฏิบัติการ การสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค (ต่อ)
                             ผศ.โกศล ตราชู และคณะ
14.30 น.-14.45 น.    พัก
14.45 น.-16.00 น.    ปฏิบัติการ การสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค (ต่อ)
                             ผศ.โกศล ตราชู และคณะ
16.00 น.-16.30 น.    ประเมินผล  และปิดการอบรมสัมมนา

 

ลงชื่อสมัครได้ที่นี่เลยครับ พร้อมที่อยู่เพื่อส่งจดหมายเชิญ(รับอีก 10 คนเท่านั้น) ฟรี ทุกคนครับ 

จะมีการจัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อประสมไฮเบอร์บุค อีกไหมค้ะ สนใจมากเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak