การเขียนบรรณานุกรรม

1.นายเก้าล้าน.กลเกมไม้ขีดไฟ.--กรุงเทพฯ : ไพลิน ,2546. 112 หน้า . 1.เกม I.ชื่อเรื่อง.

2.ภาณุทรรศน์.โรคเกาต์กับการดูแลรักษาตัวเอง.--กรุงเทพฯ : ไพลิน ,2546.112 หน้า.1.เกาต์.I. ชื่อเรื่อง.

3.ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น.Photoshop For Retouching.--กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2552. 320 หน้า. 1.โฟโต้ช็อป(โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 2.การถ่ายภาพ I.ชื่อเรื่อง

นางสาว เฟื่องฟ้า บุญเลิศ เลขที่ 36 ม.3/8

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29872