วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

 

วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย

 

สรุปออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้


1.ด้านการเมืองการปกครอง ในช่วงแรกผู้ปกครองสุโขทัยมีความไกล้ชิดกับประชาชน เหมือนพ่อปกครองลูก  สำหรับการปกครองแบบพ่อกับบกับนี้ ประชาชนจะนับถือพระเจ้าแผ่นดินเหมือนเป็นอย่างบิดา พ่อปกครองครัวเรือนหลายครัวเรือนรวมกันเป็นบ้านอยู่ในปกครองของพ่อบ้าน ผู้อยู่ในปกครอง   เรียกว่า ลูกบ้าน  หลายบ้านรวมกันเป็นเมืองถ้าเป็นเมืองขึ้นอยู่ในความปกครองของพ่อเมือง    ถ้าเป็นประเทศราชเจ้าเมืองเป็นขุนหลายเมืองรวมกันเป็นประเทศที่อยู่ในความปกครองของพ่อขุน ข้าราชการในตำแหน่งต่าง  เรียกว่าลูกขุน  วิธีการปกครองของไทยเป็นอย่างบิดาปกครองบุตรยังใช้หลักในการปกครองประเทศไทยมา จนเปลี่ยนแปลงการปกครอง คำว่าปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี้มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาก็ได้นำหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ในการปกครองด้วย จึงทำให้ผู้ปกครองทรงเป็นธรรมราชา

2.ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านประชาชน มีอิสระภาพในการประกอบอาชีพ ในด้านต่างๆ เช่น การทำเกษตรกรรม ค้าขาย มีการใช้เงินพดด้วงและเบี้ยในการแลกเปลี่ยนกัน การค้าขายท่าอิดในสมัยสุโขทัยนั้น แบ่งเป็น 5 สมัย

สมัยที่ 1 คือสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และขุนบางเมือง การค้าที่ท่าอิดเป็นปกติ ปานกลาง

 สมัยที่ 2 คือสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  การค้าที่ท่าอิด เจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะพ่อขุนรามคำแหงส่งเสริมการค้าประชาชชนไพร่ฟ้าหน้าใสมีความอยุ่ที่เป็นสุข รวมทั้งได้มีการชยายอาณาจักรออกไปด้วย

สมัยที่ 3 สมัยพญาเลอไท การค้าที่ท่าอิดเริ่มทรุดลง เพราะพญาเลอไทไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและกสิกรรม เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง

สมัยที่ 4 พญาลิไทปกครองสุโขทัยก็ยังทรุดโทรมเนื่องจาก พญาลิไทมุ่งมั่นอยู่ในด้านการศาสนา การบ้าน การเมือง ไม่ได้เอาใจใส่ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปล่อยให้เป็นไปตามเดิม ประชาชนก็เดือดร้อนวุ่นวาย

สมัยที่ 5 พญาไสยหรือลือไท การค้าที่ท่าอิดนั้นเป็นไปแบบปานกลางไม่มีขึ้นไม่มีลง ความสงบภายในยังไม่สงบนักเท่าไหร่                        

                                                                  

3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมในสมัยนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก เนื่องจากประชากรมีจำนวนน้อย ชนชั้นต่างๆแบ่งออกเป็น ชนชั้นปกครองได้แก่ พระมหากษัตริย์ ขุนนาง และผู้ถูกปกครอง คือ ราษฎร ทาส และพระสงฆ์ ชาวสุไขทัยนั้นมีความซรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างวัดวาอาราม พระพุทธรูปจำนวนมาก มีการแต่งวรรณกรรมด้วย คือ ไตรภูมิพระร่วง นั่นเอง  ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญในสังคมเพราะประชาชนหันเข้าหาศาสนาเพื่อแก้ปัญหาทุกประเภท เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ การเรียนรู้ธรรมทางศาสนาช่วย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ความทุกข์โศก ขณะเดียวกันตัวแทนของศาสนาคือพระ ก็เป็นบุคคลซึ่งประชาชชนยึดถือว่าเป็นผู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ ความเชื่อว่าพระเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจพิเศษจะช่วยบำบัดทุกข์ให้กับประชาชน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสถานะภาพของพระในสังคมให้สูงขึ้น ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีที่พึ่งทางใจ

อ้างอิงค์ ศึกษาจากหนังสือ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6 

และ  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2

รูปภาพของ silavacharee

Innocent สุโขทัยเป็นราชธานีไทยเป็นเวลานาน แต่สรุปได้แค่นี้ คะแนน  30 คะแนนนะ ทำให้คุ้มกับคะแนนหน่อย

 

รูปภาพของ silavacharee

Frown  ครูไม่ได้ไปลอกมาแต่ครูให้ไปค้นคว้ามา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai