แบบฝึกหัดการเขียนบรรรานุกรมจากหนังสือ

แบบฝึกหัดการเขียนบรรรานุกรมจากหนังสือ

คำชี้แจง ให้นักเรียนหาหนังสือมาคนละ 3 เล่มโดยใช้ข้อมูลที่นักเรียนหามาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง"แบบฝึกเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ"ในบล็อก(Blogs) ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blogs)ของครู

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 1

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง   กัณหา  แสงรายา

  ชื่อเรื่อง  ห้องเรียนนอกเวลา3  

  สถานที่พิมพ์ กรุงเทพมหานคร

  สำนักพิมพ์ แสงดาว   ปีที่พิมพ์  2550

 

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 2

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง  ชุลีพร

  ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษ  สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1-6

  ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3

  สถานที่พิมพ์  240/130-131 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  สำนักพิมพ์  บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้น จำกัด

  

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 3

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง  สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  

  ชื่อรื่อง  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  ครั้งที่พิมพ์ 1    สถานที่พิมพ์  กรุงเทพมหานคร

  สำนักพิมพ์ : ประสานมิตร     ปีที่พิมพ์ : 2546

 

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 1

   กัณหา  แสงรายา. ห้องเรียนนอกเวลา3.  กรุงเทพมหานคร: แสงดาว2550.

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 2

  ชุลีพร.ศัพท์อังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1-6. 240/130-131 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 :

   บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้น จำกัด,  2545.

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 3

  สุขพัชรา ซิ้มเจริญ . การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ . กรุงเทพพมหานคร : ประสารมิตร , 2546.

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 385 คน กำลังออนไลน์