แบบฝึกหัดการเขียนบรรรานุกรมจากหนังสือ

แบบฝึกหัดการเขียนบรรรานุกรมจากหนังสือ

คำชี้แจง ให้นักเรียนหาหนังสือมาคนละ 3 เล่มโดยใช้ข้อมูลที่นักเรียนหามาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง"แบบฝึกเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ"ในบล็อก(Blogs) ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blogs)ของครู

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 1

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง   กัณหา  แสงรายา

  ชื่อเรื่อง  ห้องเรียนนอกเวลา3  

  สถานที่พิมพ์ กรุงเทพมหานคร

  สำนักพิมพ์ แสงดาว   ปีที่พิมพ์  2550

 

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 2

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง  ชุลีพร

  ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษ  สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1-6

  ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3

  สถานที่พิมพ์  240/130-131 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  สำนักพิมพ์  บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้น จำกัด

  

  ข้อมูลหนังสือเล่มที่ 3

  ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง  สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ  

  ชื่อรื่อง  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  ครั้งที่พิมพ์ 1    สถานที่พิมพ์  กรุงเทพมหานคร

  สำนักพิมพ์ : ประสานมิตร     ปีที่พิมพ์ : 2546

 

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 1

   กัณหา  แสงรายา. ห้องเรียนนอกเวลา3.  กรุงเทพมหานคร: แสงดาว2550.

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 2

  ชุลีพร.ศัพท์อังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1-6. 240/130-131 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 :

   บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้น จำกัด,  2545.

  บรรณานุกรมหนังสือเล่มที่ 3

  สุขพัชรา ซิ้มเจริญ . การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ . กรุงเทพพมหานคร : ประสารมิตร , 2546.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์