สาธิตมช.รับม.1 เรียนปี 54 กว่า 200 คน


         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา  2554  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2554
         สำหรับผู้สำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่  6 ) หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2553  และมีอายุไม่เกิน  14  ปี นับถึงวันที่  1  มิถุนายน  2554
         ในการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนฯ จะทดสอบสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยจะเปิดขายเอกสารแนะนำโรงเรียนและใบสมัครทดสอบฯ ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันอังคาร ที่ 11  มกราคม  2554  ในเวลาราชการ และวันเสาร์ที่  8 – วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554  เวลา  8.30 น. – 16.30  น. ที่อาคารสาธิต 1  สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในราคาชุดละ 50 บาท
         สำหรับการรับสมัครจะเปิดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 4  มกราคม 2554  ถึงวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 8.30 น. – 16.30  น. ณ อาคารสาธิตรวมใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยมีค่าบริการทดสอบฯ  คนละ  200  บาท และกำหนดวันทดสอบในวันอาทิตย์ที่  6  กุมภาพันธ์  2554    เวลา  8.00 – 14.00 น.
         การประกาศผลจะมีขึ้นในวันพุธที่ 16  กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 10.00  น.  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และทางเว็บไซต์  www.satitcmu.ac.th  ,  www.edu.cmu.ac.th ซึ่งกำหนดให้ผู้มีรายชื่อมามอบตัวในวันเสาร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2554   เวลา 8.30 – 10.00  น. ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือโทร.  0-5322-1285 ,  0-5394-4248 และดูรายละเอียดการรับสมัครทดสอบฯได้ทางเว็บไซด์ www.satitcmu.ac.thwww.edu.cmu.ac.th
         สำหรับระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน  20  คณะ กับอีก 1 วิทยาลัย จำนวน 8,212 ที่นั่ง ประกอบด้วยการรับนักศึกษาจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 2,369 ที่นั่ง โควตาภาคเหนือ จำนวน 3,488  ที่นั่ง  รับจากระบบ  Admissions จำนวน  2,355  ที่นั่ง
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา  จำนวน  2,369  ที่นั่ง  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับตรง    16  โครงการ  จำนวน  936   ที่นั่ง   และส่วนที่คณะดำเนินการรับเองอีกประมาณ  40  โครงการจำนวน 1,433  ที่นั่ง  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไปทางเว็บไซต์   www.reg.cmu.ac.th  
         โควตาภาคเหนือ
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับสมัครนักเรียน  17  จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือรวมทั้งสิ้น  3,488  ที่นั่ง  ซึ่งจะสอบ ณ  สนามสอบ  17  จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือในวันที่  18 – 19 ธันวาคม  2553  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่  10  มกราคม  2554  ทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th 
         ระบบ  Admissions
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษาจากระบบ Admissions จำนวน 2,355 ที่นั่ง ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะดำเนินการสอบวิชา  O-NET  ในวันที่  19 – 20  กุมภาพันธ์  2554  และจะดำเนินการสอบวิชา  GAT / PAT  ในวันที่  5 - 8  มีนาคม  2554 ดูกำหนดการและรายละเอียด  ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th
         สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  จะดำเนินการรับสมัคร  Admissions  ในวันที่  11 – 20  เมษายน  2554  ดูกำหนดการและรายละเอียดทางเว็บไซต์   www.cuas.or.th (ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tiparat