ความขัดแย้งของ ปากีสถาน-อินเดีย

อินเดีย - ปากีสถาน ต่างเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียใต้ ทั้งสองประเทศมีควาคล้ายคลึงกันทั้งในทางภูมิศาสตร์ การนับถือศาสนา (สิขก์, ฮินดู, อิสลาม, และพุทธ) แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ข้อพิพาทเหนือดินแดน และสงครามประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียใต้ต่างเคยเป็นดินแดนในอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งปกครองดินแดนอนุภูมิภาคอินเดียเป็นเวลายาวนานเกือบ 200 ปี ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้นับถือศาสนาฮินดูหรืออิสลาม ฝ่ายสันนิบาตรมสลิม (Muslim League) นำโดย Jinnah เสนอ Two Nation Theory ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ว่า ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและพื้นเพความเป็นมาแทบจะไม่เหมือนกันเลย และจักรวรรดิอังกฤษของอินเดียควรแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแบะประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูในที่สุด จักรวรรดิอินเดียของอังกฤษได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ-อินเดียและปากีสถาน- ปากีสถานได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1947 และอินเดียได้รับเอกราชวันถัดมาคือ วันที่ 15 สิงหาคม ไม่นานหลังจากได้รับเอกราช ทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ไม่นานความขัดแย้งระหว่างอินเดีย - ปากีสถาน ที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางศาสนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของทั้งสองประเทศเหนือดินแดนแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ (The State of Jammu and Kashmir) หรือที่เรียกว่า แคว้นแคชเมียร์ (ภาษาไทยเรียกว่า "แคว้นกัศมีร์") ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)เมื่อข้อตกลงการแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวไม่ได้แบ่งแยกเอาแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งมีฐานะเป็น Princely State (รัฐหรือแคว้นในอินเดีย ที่ปกครองโดยผู้ปกครองชาวอินเดียภายใต้ระบบจักรวรรดิอินเดียของอังกฤษ ถือเป็นการปกครองทางอ้อมโดยอังกฤษ) และมีเสรีภาพที่จะเลือกว่าจะมีสถานะแบบใด ดังนี้ (1) เป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถาน หรือ อินเดีย (2) คงสถานะเป็นรัฐที่แยกตัวออกจากทั้งสองประเทศ โดยในขณะนั้น มหาราชา Hari Singh เลือกที่จะคงสถานะให้แคว้นชัมมูและแคชเมียร์เป็นรัฐอิสระ 

 จัดทำโดย

1) นางสาว พัชรพร ด่านสุนทรวงศ์  เลขที่ 6    ม.5/4

2) นางสาว ณัฐฏิมา พิมพวาทิน      เลขที่ 4    ม.5/4

3) นาย อนุชิต เจริญสุข                 เลขที่ 5     ม.5/4

รูปภาพของ silavacharee

Frown เนื้อหาน้อยมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์