ประกวดหนังสั้น Think road safety

โตโยต้าและนิตยสาร a day ประกวดหนังสั้นโครงการ “TOYOTA present Think! road safety conceptual SHORT FILM” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Think road safety…ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย” ชิงทุน 100,000 บาท พร้อมแพ็คเกจดูงานด้านความปลอดภัยกับ Mobilitas Toyata ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี สาขาและคณะ อายุไม่เกิน 25 ปี โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 3-5 คน ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องตีความการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้คอนเซ็ปต์ “ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย”เพื่อนำเสนอการรณรงค์ซึ่งจะต้องมีส่วนผสมของการแสดงน้ำใจและการมีวินัยซึ่งจะนำมาซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนนำเสนอผ่านของภาพยนตร์สั้นแบบไม่จำกัดรูปแบบของตัวเองออกมาพร้อมนำเสนอ Concept ของการรณรงค์และภาพยนตร์สั้นของตัวเองที่สามารถสื่อสารให้ผู้ที่รับชมได้

การส่งผลงาน
รอบแรก ผู้เข้าแข่งขันสมัครโดยลงทะเบียนผ่านทาง http://www.toyota.co.th/ และอัพโหลดผลงานได้ที่ช่องทางเดียวกัน หรือส่งเป็น CD มาที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (กองประกวดโครงการ “Young Gen Short Film”) ฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 การส่งผลงานในรอบแรก ต้องส่งชื่อภาพยนตร์ ประเด็นที่สนใจนำเสนอและสาเหตุ แนวคิดในการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมาย และพล็อตเรื่องของภาพยนตร์ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาแผนงานและภาพยนตร์สั้นที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการนำเสนอจำนวน 20 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นอย่างมีคุณภาพ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ ทั้ง 20 ทีมจะได้ทำการนำเสนอผลงานอีกครั้งกับคณะกรรมการ เพือคัดเหลือ 9 ทีมสุดท้าย เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อ โดยมีพี่เลี้ยงทั้ง 3 คนเป็นผู้ช่วยในแต่ละทีม ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับเงินในการพัฒนาผลงานหนังสั้นทีมละ 20,000 บาท ในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการนำแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน มาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 9 นาที (เนื้อหาสอดคล้องตามแผนรณรงค์ที่นำเสนอ) ให้ผู้เข้ารอบ 9 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงาน และประกาศผลผู้ชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัล

กติกาการส่งผลงาน
ผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการถ่ายทำ ความยาวรวมทั้งไตเติ้ล เนื้อเรื่องจนกระทั่งเครดิต ไม่เกิน 8 นาที โดยจัดส่งภาพยนตร์ดังกล่าวในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถเปิดรับชมได้จากเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ พร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์  และสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภาพยนตร์สั้น ควรแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของภาพยนตร์หรือวิดีโอคลิป ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 

เกณฑ์การตัดสิน
แบ่งเป็นสัดส่วนของแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ในการรณรงค์ 50% ซึ่ง คอนเซปต์หรือเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอนั้นต้องสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นสื่อหรือการรณรงค์ด้วยสื่ออื่นๆได้อีก โดยจะพิจารณาจากคอนเซ็ปต์และ Main idea เป็นหลัก อีก 50% เป็นคะแนนของการนำเสนอผ่านภาพยนตร์สั้น  โดยโครงเรื่องภาพยนตร์ที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน ทางโตโยต้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นด้านความปลอดภัยทางการจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด คณะกรรมการจะคัดเลือกแผนงาน พร้อมโครงเรื่องย่อภาพยนตร์รณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนที่มีเนื้อหา และการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณค่าต่อสังคม โดยสามารถสร้างกระแสความปลอดภัยทางด้าน การจราจรได้ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีในการนำเสนอภาพยนตร์สั้น 

รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด จำนวน  100, 000 บาท
และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น
-รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท 
-รางวัลชมเชย 6 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

กำหนดการ
28 ก.พ. 54 ปิดรับสมัครการส่งผลงานรอบแรก 
11 มี.ค. 54  ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 2 (จำนวน 20 ทีม**)
17 -18 มี.ค.54 ทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม ร่วม Workshop การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม กับผู้กำกับภาพยนตร์หรือ
ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์
19 -28  มี.ค. 54 ทำ Story Board ภาพยนตร์สั้นรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน
29 มี.ค. 54  กำหนดส่ง Story Board วันสุดท้าย (20 ทีม) 
30 มี.ค. 54  Present Story Board ให้ กรรมการดูผลงานและให้คะแนน 20 ทีม
31 มี.ค. 54 ประกาศผลงาน 9 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมขึ้นเว็บ
31 มี.ค. - 30 เม.ย. 54  9 ทีมสุดท้าย ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อสร้างผลงาน
และส่งผลงานสุดท้าย
6 พ.ค. 54 Internal Present  กรรมการดูผลงานและให้คะแนนรอบสุดท้าย
14 พ.ค. 54 Gala Premier  ประกาศรางวัลชนะเลิศที่โรงหนัง

ติดต่อทีมงานได้ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (กองประกวดโครงการ “Young Gen Short Film”) ฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม  186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2386-1394-5 หรือสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซ.เจริญมิตร(เอกมัย ซ.10) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2726-9996 ต่อ 47

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์