รามคำแหงรับนศ.ป.โทส่วนกลาง

 


         มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทส่วนกลาง ประขำปีการศึกษา 2554 ทั้งหลักสูตรปกติ(ในเวลาราชการ) 7 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ) 41 สาขาวิชา รับสมัครด้วยตัวเองระหว่ัางวันที่ 6-16 มกราคม 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรตต่อการศึกษา
         2.ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
         3.ไม่เคยต้องรับโทศจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
         4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการพิจารณษของคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ตามที่สาขาวิชากำหนด
         สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารท่าชัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2310-8560-5  หรือดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์