การบอกเวลา

การบอกเวลา ( Asking about time ) 

 

ที่มา http://agelbestcenter.com/files/2009/07/agel_time.jpeg

  Telling the time ( การบอกเวลา ) 


1.  "o'clock" บอกเวลาเต็มๆชั่วโมง
example ; It's six o'clock. (มันเป็นเวลาหกโมงเช้า / เย็น)


2. บอกเวลาที่มีเศษนาทีไม่เกิน 30 นาที ใช้ "past" นำหน้าชั่วโมงนั้น
รูปแบบ  เศษนาที  +  past  +  ชั่วโมงขณะนั้น
example ; 9.25 = It's twenty-five past nine.


3. บอกเวลาที่มีเศษนาทีเกิน30นาที ให้ใช้ "to" นำหน้าเวลาที่จะถึง
รูปแบบ  60-เศษนาทีที่ให้มา +  to  +  ชั่วโมงที่จะถึง

example ; 10.40 = It's twenty to eleven.

 


4. บอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 15 นาที
รูปแบบ  a quarter past  +  ชั่วโมงในขณะนั้น
example ; 3.15 = It's a quarter past three.

 


5. บอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 45 นาที
รูปแบบ a quarter to  +  ชั่วโมงที่จะถึง

example ; 5.45 = It's a quarter to six.

 


6. การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 30 นาที ใช้ "half  past"
รูปแบบ half past  +  ชั่วโมงในขณะนั้น

example ; 7.30 = It's half past seven.

 


7. การบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา
example ; 3.25 = It's three twenty-five.          


8. a.m. & p.m.
a.m. = ante meridium (ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน)
p.m. = past meridium (ใช้ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน)

example ;
9.00 a.m. (9 โมงเช้า)
9.00 p.m. (3 ทุ่ม )  
6 โมง 20 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 6.20 a.m.          
6 โมง 20 นาที ในตอนเย็น ใช้ว่า 6.20 p.m.           
7 โมง 30 นาที ในตอนเช้า ใช้ว่า 7.30 a.m.          

 

     Learn English  - Time time time      

 ที่มาhttp://www.ymat.org/local/images/time-flies-clock.jpg

 

 การถามเวลาที่ใช้ในภาษาพูด      


 1.Do you have time?     


 2.What time do you make it? 

 

  การถามเวลาอย่างสุภาพ  


 1.What's the now?


 2.Have you got the time?            


 3.what time is it?                


 4.Could/can you tell me the time please?      


 5.Would you mind telling the time? 
 


 

 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา   


1.the face of the clock / the dial / the clock's face = หน้าปัดนาฬิกา


2.the short hand / the hour - hand (H.H)  = เข็มสั้น


3.the long hand / the minute - hand (M.H.) = เข็มยาว


4.the second - hand (S.H.) = เข็มวินาที


5.clock (c.n.) = an instrument in a room, an office or the outside of a building that shows what time of day is it. (นาฬิกา)


6.alarm clock (C.N.) = a clock that you can set to make a moise so that it wakes you up at aparticerlar time. (นาฬิกาปลุก)


7.watch = a small clock that you wear on your wrist or carry in your pocket. (นาฬิกาข้อมือ)

สร้างโดย: 
อ.วีณา รัตนสุมาวงศ์ และ น.ส.สุชาดา ภัทรเดชาธร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์