กำเนิดของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp08039

สรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น

lสรุปสาระสำคัญ

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่ผลิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมีบทบาทในสารสื่อสารต่างๆได้ทั่วโลก

ในอดีตในแต่ละยุคจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งเป็น4ยุคได้แก่

ยุคที่ 1 ค.ศ. 1944 - 1958  เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ

ยุคที่ 2. ยุคที่ 2 ค.ศ. 1659 - 1964 เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์

ยุคที่ 3. ยุคที่ 3 ค.ศ. 1965 - 1970 เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC

ยุคที่ 4. ยุคที่ 4 ค.ศ. 1970 - ปัจจุบัน ซึ่งใช้ระบบ Large Scale Intergrarion (LSI) วงจรกึ่งตัวนำ

ยุคปัจจุบันที่มีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่ให้สามารถทำงานอย่างประสิทธิภาพตามที่เราต้องการ

เพื่อให้ทำงานประสานร่วมกันมี 4 ประการ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ,ซอฟแวร์ ,บุคลากร และข้อมูล

จะได้ทำงานประสานอย่างประสิทธิภาพสูงสุด

1.ฮาร์ดแวร์คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง

เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 2.ซอฟแวร์ ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ 

 3.บุคลากรเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) 

 แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือ

 ดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ

4.ข้อมูลในการทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล 

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งในปัจจุบันมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการดัดแปลงข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพ

ข้อคิดเห็น

คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สำคํญมากในผู้คนที่สามารถใช้สื่อสาร บันเทิงต่างๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก สามารถทำงานได้รวดเร็ว 

คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถใช้กันเพื่อความรู้ เพื่อสื่อสาร บันเทิงได้กันทั่วโลก

คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่บุคลากรผู้ผลิต ผู้ใช้โดยเข้าโปรแกรมได้

ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้การสื่อสารหรือข้อมูลที่ใช้ความรู้อาจทำให้ลำบาก

สื่อสารกันยากด้วย ถ้าทุกคนใช้อย่างอย่างแบบระมัดระวังและแบบควรที่จะรักษาดีๆ

หรือศึกษาต่างๆก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างประสิทธิภาพดีที่สุดได้และเราก็จะทำงานได้เก่งขึ้นด้วย

 
ที่มา
 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fino4710&group=41&page=3
http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/unit_01/p_106.htm
http://loki316-loki.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
http://saksan.bizhat.com/software.htm
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/menu2.htm
http://www.nooy.ob.tc/L1-2-detail.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์