ต่อมมีท่อ

 

 

  

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/phunnee_p/picturre%20digestion/009.jpg

 

ต่อมมีท่อเป็นต่อมที่มีท่อสำหรับนำสิ่งขับออกไปยังบริเวณที่จะใช้ประโยชน์   ถ้าจำแนกชนิดของต่อมตามรูปร่างลักษณะจะแยกออกเป็น2ต่อม คือ    ต่อมซิมเพิล (simple glands)และคอมปาวด์ (compound glands) 
1.ต่อมซิมเพิล
         เป็นต่อมที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออก (secretory unit)   สร้างสิ่งขับออกสู่พื้นผิวอิสระโดยตรง หรือมีกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อส่งออกเพียงท่อเดียว   และไม่มีแขนง  ต่อมชนิดนี้แบ่งออกตามรูปร่างโครงสร้างของต่อมได้ดังนี้
     1.1 ต่อมซิมเพิล สเตรท ทิวบูลาร์ (simple straight tubular glands) ต่อมชนิดนี้ไม่มีท่อนำสิ่งขับออกโดยตรง   แต่กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกทำตัวเป็นท่อนำสิ่งขับออกไปสู่พื้นผิวโดยตรง เช่น  ต่อมสร้างน้ำย่อยในลำไส้เล็ก (intestinal gland)  เป็นต้น
     1.2 ต่อมซิมเพิล คอยล์ ทิวบูลาร์ (simple coiled tubular glands)กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกม้วนหรือขด  และมีเป็นท่อตรงสำหรับนำสิ่งขับออกมาที่พื้นผิว  (sweat gland)เป็นต้น
     1.3ต่อมซิมเพิล แบรนช์ ทิวบูลาร์  (simple branched tubular glands)  กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกมีลักษณะเป็นท่อตรงมีแขนง  และมารวมกันเป็นท่อนำสิ่งขับออกท่อเดียวเช่น  ต่อมสร้างน้ำเมือก (mucous gland) ในกระเพาะอาหาร   ต่อมของบรูเนอร์ในลำไส้ (Brunner’s gland) เป็นต้น
     1.4 ต่อมซิมเพิล  อาซีนาร์ หรือ ต่อมซิมเพิล อัลวีโอลาร์ (simple  acinar  glands หรือ simple alveolar glands)กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกโป่งเป็นถุงและมีท่อนำสิ่งขับออกเป็นท่อตรงท่อเดียว  ถ้าถุงมีขนาดเล็กเรียกว่า อาร์ซีนัส ถ้าถุงมีขนาดใหญ่เรียกว่า อัลวีโอลัส เช่น  ต่อมเซมินอล เวสซิเคิลส์ ของเพศผู้  เป็นต้น
     1.5  ต่อมซิมเพิล แบรนช์ อาซีนาร์ หรือ ต่อมซิมเพิล แบรนช์ อัลวีโอลาร์ (simple branched acinar glands หรือ simple branched alveolar glands) กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกรวมกันเป็นถุงหลายถุงและมีท่อรวมกันเป็นท่อนำสิ่งขับออกเป็นท่อตรงท่อเดียว ถ้าถุงมีขนาดเล็กเรียกว่า อาร์ซีนัส ถ้าถุงมีขนาดใหญ่เรียกว่า อัลวีโอลัส  เช่น  ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง(sebaceous gland)เป็นต้น  ต่อมซิมเพิล แบรนช์  ทิวบูโล-อัลวีโอลาร์ (simple branched tubulo-alveolar glands)กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกมีลักษณะเป็นท่อตอนปลายโป่งออกเป็นถุงหลายถุงและมีท่อนำสิ่งขับออกท่อเดียว    ดังนั้นจึงคล้ายกับต่อมซิมเพิล แบรนช์ อาซีนาร์   แต่แตกต่างกันที่เซลล์สร้างสิ่งขับออกบางส่วนอยู่ในส่วนของท่อและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนของถุง  เช่น  ต่อมน้ำลาย
2 ต่อมคอมปาวด์
           ต่อมชนิดนี้คล้ายกับต่อมซิมเพิล  แต่โครงสร้างซับซ้อนกว่า  เนื่องจากต่อมมีท่อนำสิ่งขับออกมีแขนงจำนวนมาก  และติดต่ออยู่กับกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับออกจำนวนมาก  ต่อมชนิดนี้แยกได้ 3 ชนิดดังนี้
     2.1ต่อมคอมปาวด์ ทิวบูลาร์ (compound tubular gland)  เป็นต่อมที่ท่อตรง  ท่อของต่อมมีแขนงหลายแขนง   เช่น  ต่อมน้ำชนิดที่สร้างน้ำเมือกชนิดข้น
     2.2ต่อมคอมปาวด์ อาซีนาร์ หรือ คอมปาวด์  อัลวีโอลาร์ (compound acinar หรือ compound alveolar gland)  ต่อมมีท่อแยกเป็นหลายแขนง  ตอนปลายแต่ละแขนงโป่งออกเป็นถุงหลายถุงเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สร้าสิ่งขับออก  เช่น   ต่อมนม (mammary gland)    และต่อมในตับอ่อน (pancreas)
     2.3ต่อมคอมปาวด์ ทิวบูโล-อัลวีโอลาร์ (compound tubulo-alveolar gland)   ท่อมีหลายแขนงตอนปลายขยายออกเป็นถุง คล้ายกับคอมปาวด์ อาร์ซีนาร์แต่เซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งขับ ออกอยู่ทั้งในส่วนถุง  และส่วนที่เป็นท่อ   เช่น    ต่อมน้ำลายที่สร้างน้ำเมือกใส   หรือต่อมน้ำลายชนิดที่สร้างน้ำเมือกใสและข้นผสมกัน

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอารยา คณิตรุ่งเรืองสิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์