ประกวดจดหมายโลก 2011

          ไปรษณีย์ไทยชวนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 15 ปี เขียนจดหมายบอกเล่าว่าทำไมการรักษาป่าจึงมีความสำคัญ ชิงทุนการศึกษาพร้อมสิทธิในการประกวดจดหมายในเวทีระดับโลกต่อไป 
          การประกวดเขียนจดหมายระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ระหว่างประเทศประจำปี 2011 (พ.ศ.2554) จัดโดยสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือยูพียู ได้กำหนดหัวข้อให้เยาวชนทั่วโลกจินตนาการตนเองเป็นต้นไม้ในป่าแห่งหนึ่งและเขียนจดหมายถึงใครสักคนเพื่ออธิบายถึงความสำคัญว่า “ทำไมเราจึงต้องรักษาป่า” อย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วโลก 
          จดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยชนะการประกวดหรือเคยได้รับการพิมพ์เผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อน และต้องมีคำไม่น้อยกว่า 600 คำ ไม่เกิน 800 คำ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น โดยเขียนตามรูปแบบซองจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถาบันการศึกษาที่สังกัดให้ชัดเขน  แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
          ผลงานชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท 
ส่งมาที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ประกวดจดหมาย) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ได้ที่ http://www.seub.or.th/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์