ศิลปะกับชีวิต

 

 ศิลปะกับชีวิต

ศิลปะความสำคัญที่มิอาจมองข้าม

   
       ลองมองย้อนกลับไปในสมัยคุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ของเราตอนยังเป็นเด็ก ระบบการเรียนการสอนของไทยยังเน้นอยู่ที่การอ่าน เขียนได้ ค่านิยมของสังคมยอมรับคนเรียนเก่ง มีการศึกษาสูง เด็กคนไหนเรียนดี อ่านคล่อง คิดเลขไว มักจะได้รับการยอมรับ ชื่นชม ส่วนเด็กที่ชอบร้อง เล่น เต้น รำ ขีดเขียน วาดรูป มักจะถูกละเลยไม่เอาใจใส่ บ้างก็ว่าหัวไม่ดี บ้างก็ว่าไม่เอาไหน ไม่เอาถ่าน วิชาศิลปะยังมีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากวิชาอื่น ๆ เสมอ เพราะผู้ใหญ่มองว่าศิลปะนำไปประกอบเป็นอาชีพไม่ได้เหมือนอย่าง หมอ พยาบาล ครู หรือข้าราชการ และคงเป็นการไม่ดีแน่ ถ้าลูกมีอาชีพเป็นศิลปินใส้แห้ง เต้นกิน รำกิน

       แต่มาในยุคสมัยนี้ มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมิได้เก่งทางด้านวิชาการ แต่มีความชำนาญ หรือความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ เช่น เป็นนักกีฬา เป็นดาราแสดง นักร้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบและความสามารถของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันไปคนละด้าน

   

       ศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ศิลปะช่วยให้เด็กใช้จินตนาการอย่างอิสระ เป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิด รู้สึก ฝึกความประณีต สมาธิ ความตั้งใจ จดจ่อ ความพยายามแน่วแน่ มั่นคง ตามวุฒิภาวะ

       การเรียนศิลปะในปัจจุบัน มิได้หวังผลเลิศ เพื่อให้เด็กเป็นศิลปินในอนาคต แต่จะฝึกให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ค้นคว้าหาข้อมูลเอง ได้จินตนาการอย่างกว้างขวาง สนใจความรู้รอบด้านที่หลากหลาย กิจกรรม การเรียน การสอนศิลปะเด็กในปัจจุบันได้พัฒนาไปหลากหลายรูปแบบ ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนื้อหา รูปแบบ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย ทำให้เด็กเรียนสนุก ผ่อนคลาย ไม่เครียด เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในทางสร้างสรรค์ ทำให้เด็กรักการทำงาน ภาคภูมิใจในตนเอง มีสุนทรียภาพ ละเอียดอ่อน รู้คุณค่าธรรมชาติ ศิลปวัตถุ หรือรูปแบบความคิดต่าง ๆ ทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม รู้จักการทำงานร่วมกัน ปรับตัวปรับความคิด ยอมรับซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพัฒนาการแบบองค์รวม อีกทั้งศิลปะยังเป็นสะพานเชื่อมโยงความคิด และสามารถสอดแทรกบูรณาการเข้าไปในแทบทุกสาขาวิชาเรียน

       ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงมิควรมองข้ามความสำคัญของศิลปะ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน หากเด็กได้รับการปลูกฝังให้สัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์ จะทำให้เด็กถูกกล่อมเกลาและหล่อหลอมทางด้านพฤติกรรม สร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม และเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชิวิต และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ที่อยู่เนื้อหาเเละรูปภาพ:  http://www.artinothai.com/art_for_life.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์