คำถามท้ายบท

คำถามท้ายบท


1. ลักษณะของดอกหน้าวัวเป็นอย่างไร
ก. มีลักษณะเตี้ย ไม่ชอบแสงแดด
ข. มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีสีแดง  เป็นไม้เลื้อยลักษณะอ่อน
ค.มีลักษณะสูงเหมาะสมแก่การปลูกในบ้าน
ง. มีลักษณะเนื้อหยาบ 

 

2.ชื่อต้นไม้ชนิดไหนไม่อยู่ในประเภทไม้ล้มลุก
ก. พุทธรักษา  ว่านหางจระเข้   พลับพลึง  ลิ้นมังกร
ข. มะขาม   มะยม   มะม่วง  มะควิด
ค. อัญชัน  กล้วยไม้   ใบเตย  เศรษฐีเงินล้าน
ง. วาสนา  บานไม่รู้โรย  ว่านมหาโชค

 

3. กลอนใดไม่อยู่ในกลุ่มกลอนสี่
ก. อากาศสดใส ต้นไม้ปกป้อง
อากาศหม่นหมอง ต้องช่วยรักษา
ฟื้นฟูปรับปรุง บำรุงเยียวยา
ร่วมพัฒนา รักป่ารวมใจ
ข. ต้นเอยต้นไม้    นานไปยิ่งสูญ
สุดแสนอาดูร          เพิ่มพูลไม่มี
มนุษย์นั้นหนา   ควรมาช่วยปลูก
ให้ออกดอกลูก        สนุกสุดใจ 
ค.อันต้นไม้ ทั้งใหญ่น้อย ล้วนทรงค่า
มันช่วยฆ่า พิษร้าย ให้หม่นหมอง
ปัดเป่าภัย ที่เลวร้าย เช่นน้ำนอง
โลกน่ามอง มีสีเขียว สดใสเอย
ง. ต้นไม้ต้นน้ำ เกิดตามธรรมชาติ
ผลิตอากาศ สะอาดเพื่อใคร
ทำลายชีวิต คนคิดตัดไม้
ต้นน้ำหายไป สร้างใหม่ยังทัน   

 

4.ชื่อวงศ์ของไม้น้ำชื่อว่าอะไร
ก. NYMPHAEACEAE
ข.Nymphaea lotus L.
ค. Anthurium spp
ง. Anthurium 

 

5. กลอนในข้อใดไม่อยู่ในกลอนแปด
ก. อันต้นไม้ ทั้งใหญ่น้อย ล้วนทรงค่า
มันช่วยฆ่า พิษร้าย ให้หม่นหมอง
ปัดเป่าภัย ที่เลวร้าย เช่นน้ำนอง
โลกน่ามอง มีสีเขียว สดใสเอย
ข. แสงโคมประทีปทองส่องสว่าง
ดอกพะยอมหอมหวนลำดวนดง
หอมกลิ่นกล้วยไม้ที่ใกล้ทาง
ลมหวนอวลกลิ่นสุมาลย์มา   
กระจ่างจับพุ่มไม้ไพรระหง
สาวหยุดประยงค์โยทะกา
บอกบาหยันพลางแล้วแลหา
ระคนกลิ่นบุหงารำไป
ค. จึงให้สี่พี่เลี้ยงเก็บดอกไม้
ใส่ขันทองรองพานคลานมาวาง
เรียงประดับซับซ้อนค่อยสอดเข็ม
อันมาลีที่กระถางริมปรางค์ชัย   
ดอกมะลิปลูกไว้ในกระถาง
พระนุชนางกรีดก้อยร้อยมาลัย
เป็นพวงเต็มห่อเสร็จแล้วเด็ดใหม่
พอเก็บได้คนละขันวันละพวง
ง. "อากาศสดใส ต้นไม้ปกป้อง
อากาศหม่นหมอง ต้องช่วยรักษา
ฟื้นฟูปรับปรุง บำรุงเยียวยา
ร่วมพัฒนา รักป่ารวมใจ"    

 

6.  ก้ามปูมีอีชื่อหนึ่งว่าอะไร
ก. ก้ามกราม
ข. ก้ามใหญ่
ค. ก้ามสวย
ง. ก้ามก้าม  (ก)

 

7. กล้วยไม้ดินมีกี่ประเภท
ก.2 ประเภท
ข.4ประเภท
ค.5ประเภท
ง. 6ประเภท  

8. เฟิร์นมีถิ่นกำเนิดจากประเทศใด
ก. อเมริกา
ข. ญี่ปุ่น
ค. เกาหลี
ง. แม็กซิโก  


9.การปลูกบัวสายต้องปลูกแบบใด
ก.ปลูกเป็นไม้ประดับในโอ่งมังกร
ข.ปลูกยังไงก็ได้
ค.ปลูกแแบบขั้นบันได
ง.ไม่มีข้อใดถูก 

10. บัวสายช่วยบำรุงด้านใด
ก. บำรุงไต
ข. บำรุงหัวใจ
ค. บำรุงร่างกาย
ง. บำรุงฟัน

 

 

 

 

คำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
เสาวลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์