444

แหล่งที่มาของภาพ :

  http://widget.sanook.com/static_content/full/graphic/5f30483d19dac50e912ce34da371dd73_1209543812.gif

http://2.bp.blogspot.com/_92_9AnRU154/SZe_lTor5RI/AAAAAAAAAA8/dV-h_1OGy5A/s320/fontpk2.gif

การสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี

     1. ภาษาบาลีสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ โอ โอะ เอ

     2. ภาษาบาลีมีพยัญชนะ 33 ตัว แบ่งตามฐานที่เกิดได้ดังนี้

          ก.พยัญชนะวรรคมี 25 ตัว ได้แก่

          พยัญชนะวรรค/ฐาน 

          วรรคที่ 1 ฐานคอ ก ข ค ฆ ง

          วรรคที่ 2 ฐานเพดาน จ ฉ ช ฌ ญ

          วรรคที่ 3 ฐานปุ่มเหงือก ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

          วรรคที่ 4 ฐานฟัน ต ถ ท ธ น

          วรรคที่ 5 ฐานริมฝรปาก ป ผ พ ภ ม ข

          เศษวรคมี 8 ตัว ย ร ล ว ส ห ฬ  °

     3. ภาษาบาลีไม่มี ศ ษ

     4. คำทุกคำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกดและตัวตาม เช่น วัฑฒนา ฑ เป็นตัวสะกด ฒ เป็นตัวตาม ตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีจะเป็นไปตามกฏดังนี้     

     ก. พยัญชนะวรรคที่เป็นตัวสะกดได้ คือ ตัวที่ 1 3 5 

     ข. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 2 ตามได้

     ค. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้

     ง. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้

     จ. ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ ตัวอย่าง

         ตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 ตาม เช่น สักกะ 

         ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 ตาม เช่น อัคคี

         ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 4 ตาม เช่น พยัคฆ์

         ตัวที่ 5 สะกด ตามได้ทุกตัว เช่น องก์ สังข์ สงฆ์ สัญญา

ข้อสังเกต 

 คำบาลีบางคำมีตัวสะกดไม่มีตัวตาม เพราะเดิมมีตัวสะกด เมื่อนำมาใช้ในภาษาไทย
 เราตัดตัวสะกดออก เช่น    จิต มาจาก จิตต                                  กิต มาจาก กิจจ

                                 เขต มาจาก เขตต

     5.คำภาษาบาลีไม่นิยมคำควบกล้ำ เช่น ปฐม  (สันสกฤตใช้ ประถม) ,อินท์ (สันสกฤตใช้ อินทร์)             

     6.คำบางคำที่ภาษาบาลีใช้ ฬ ภาษาสันสกฤตใช้ ฑ เช่น บาลี ครุฬ  กีฬา  จุฬา
                                                                        สันสกฤต  ครุฑ  กรีฑา  จุฑา

  
คำสันสกฤต มีลักษณะดังนี้       

    1.ภาษาสันสกฤตมีสระ 14 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา       

    2.ภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะ 35 ตัว (เพิ่ม ศ ษ จากภาษาบาลี)     

    3.ภาษาสันสกฤตมีตัวสะกดตัวตาม แต่ไม่มีกฏเหมือนภาษาลี เช่น บาลี สัจจ (ตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 ตาม)   สันสกฤตใช้ สัตบ (พยัญชนะวรรคสะกด เศษวรรคตาม)           

    4.คำในภาษาสันสกฤตนิยมคำควบกล้ำ เช่น พัสตร์ จันทร์       

    5.คำบางคำในภาษาบาลีใช้ ฬ ภาษาสันสกฤตใช้ ฑ         

    6.คำว่า "เคราะห์" มีในภาษาสันสกฤตเท่านั้น    

    7.ภาษาสันสกฤตมีตัว รฺ (ร เรผะ) ซึ่งไทยนำมาใช้เป็น รร ฉะนั้นคำที่มี รร ส่วนหนึ่งในภาษาไทย จึงมาจากภาษาสันสกฤต

สร้างโดย: 
55

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์