ความหมายของโยคะ

          โยคะ (YOGA) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต คำว่า “ยุจ” แปลว่า รวม องค์รวม เต็ม  สิ่งสำคัญ หรือ Integration

          ดังนั้น โยคะ จึงหมายถึง การรวมให้เป็นหนึ่ง คือรวมกาย จิต วิญาณของผู้ฝึกเข้าไว้ด้วยกัน  ทำให้มีสติและอยู่บนพื้นฐานของความจริงของชีวิต

          ผู้ที่ปฏิบัติโยคะที่เป็นผู้ชายเรียก yogins or yogîs  ส่วนผู้หญิงเรียก yoginîs  และเรียกผู้สอนว่า guru 

           การฝึกโยคะเป็นการสอนให้ร่างกายและจิตใจทำงานอย่างเป็นระเบียบ เป็นกระบวนการที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมให้มากที่สุด  รวมไปถึงการทำความรู้จักกับตัวตนของตนเอง  และการลดทอนหรือขจัดสภาวะต่างๆ ที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักมูลเหตุทุกชนิดที่ขาดสมดุล  อันก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและจัดปรับให้คืนสู่ภาวะปกติ 

         โยคะจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาทางด้านจิตและกายมนุษย์  และทางด้านการบำบัดไปพร้อมๆกัน  มุ่งไปที่การประสานกลมกลืนกันของระบบต่างๆ ของชีวิต

         โยคะให้ความสำคัญยิ่งกับหลักแห่งความสมดุล การฝึกท่าโยคะจึงเป็นการเหยียดแล้วคลายสลับกันไปจนจบ

 

       

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์