โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโตของลำต้น

 

โครงสร้างของลำต้น

ลำต้นเป็นโครงสร้างที่เจริญถัดขึ้นมาจากราก โดยลำต้นต่างจากรากตรงที่ลำต้นจะมีข้อปล้อง บริเวณข้อจะมีใบ ที่ซอกใบมีตา ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ ดอก ผล ค้ำจุนให้พืชทรงตัวและทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ แร่ธาุตุ อาหาร

ประกอบด้วยโครงสร้าง 5 บริเวณ

1. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical meristem) อยู่ปลายสุดของลำต้น เซลล์แบ่งตัวไมโทซิสตลอดเวลา ช่วยเพิ่มความสูงของพืช

2. ใบเริ่มแรกเกิด (Leaf primordium) เป็นส่วนขอบโค้งบริเวณด้านข้างของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ตรงโคนจะมีตาแรกเกิด ที่จะเจริญต่อไปเป็นใบอ่อน

3. ใบอ่อน (Young leaf) เซลล์ยังมีการแบ่งตัว จะเจริญไปเป็นใบที่เติบโตเต็มที่

4. ลำต้นอ่อน (Young stem) อยู่ถัดจากใบเริ่มแรกเกิดลงมา มีเนื้อเยื่อถาวรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเจริญขั้นแรก บางบริเวณยังมีการแบ่งเซลล์และมีการขยายขนาดของเซลล์

5. ลำต้นที่มีการเจริญขั้นที่สอง (Secondary growth) พบในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้น และมีเนื้อไม้ (Perennial woody plant) มี Vascular cambium แบ่งไมโทซิสให้กำเนิดโฟลเอมขั้นที่สอง และไซเลมขั้นที่สอง

ลำดับการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อ เรียงจากชั้นนอกสุดเข้าในสุด เป็นดังนี้

ภาพบริเวณต่างๆของโครงสร้างภายในลำต้น

ที่มา : http://nd-biology.tripod.com/mysite/images/apical_mer.jpg

สร้างโดย: 
คุณครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ และ นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์