ชนิดของประโยค

ชนิดของประโยค

  
  

แหล่งที่มาของภาพ

http://203.172.204.162/web/thaiEnclycropedia/book18/b18p155.jpg

http://img1.thaicomment.com/tc/053/030.jpg

 ความหมายของประโยค    

      ประโยค คือ ถ้อยคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่าใครทำอะไร เช่น นักเรียนอ่านหนังสือ, ใครมีสภาพอย่างไร เช่น หน้าต่างเปิด, หรือใครรู้สึกอย่างไร เช่น คุณพ่อโกรธ
 
ส่วนประกอบของประโยค
          ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคประธานกับภาคแสดง

          ภาคประธาน คือส่วนสำคัญของข้อความ เพื่อบอกให้รู้ว่าใคร หรือสิ่งใด มักเป็นคำนามหรือสรรพนาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธานและบทขยายประธาน 

 คือส่วนสำคัญของข้อความ เพื่อบอกให้รู้ว่าใคร หรือสิ่งใด มักเป็นคำนามหรือสรรพนาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธานและบทขยายประธาน 

          ภาคแสดง คือส่วนที่แสดงอาการของภาคประธาน ให้ได้ความหมายครบถ้วน ว่าแสดงอาการอย่างไร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม

    ประโยคแต่ละประโยคจะต้องมี บทประธาน  บทกริยา หรือ บทประธาน บทกริยา และบทกรรม ส่วนบทขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ เช่น
   
                ภาคประธาน                                                                    ภาคแสดง
   บทประธาน          บทขยายประธาน                บทกริยา     บทกรรม     บทขยายกรรม    บทขยายกริยา           ชนิด
       นก                                                       บิน                                                                        2 ส่วน
   นายพราน                                                   ยิง            นก                                                         3 ส่วน
   นักกรีฑา                  ทีมชาติ                         วิ่ง                                                    เร็ว                 4 ส่วน        
   นักเรียน              โรงเรียนนานาชาติ                  พูด      ภาษาอังกฤษ                             คล่อง              5 ส่วน
   รถยนต์                      สีดำ                            ชน          สุนัข           ตัวใหญ่                ตาย               6 ส่วน

กลับสู่หน้าหลัก 

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับนางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 136 คน กำลังออนไลน์