อ้างอิง7

ต้องขอขอบคุณ

Smile http://www.apartmenttherapy.com/uimages/ny/imgzoom-Herb-garden-Royal-VKB-refvt830-dgw.jpg 
Smile 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thaispicy&month=09-10-2007&group=11&gblog=12
Smile http://www.bsnnews.com/sponsor/webmaster/images/Picture-10012458588082.jpg     
Smile 
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm
Smile 
http://www.apartmenttherapy.com/uimages/ny/imgzoom-Herb-garden-Royal-VKB-refvt830-dgw.jpg
Smile 
http://guru.sanook.com/picfront/main/resize_853__11012007031536.jpg
Smile http://www.thai-herbs-thai-food.com/images/thai_vegetables_273w_400h.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=853&title=%C7%D4%B8%D5%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://dietarysupplements.nlm.nih.gov/dietary/images2/herb1a.jpg
Smile 
http://herb.kapook.com/wp-content/uploads/2009/02/chinese_herb_medicine.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=788&title=%C7%D4%B8%D5%A1%D2%C3%BB%C3%D8%A7%C2%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3#%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%
Smile http://www.bloggang.com/data/sunspring/picture/1213028893.jpg
Smile http://www.thanyaporn.com/cgi-bin/images/000263_1.jpg
Smile http://www.thanyaporn.com/cgi-bin/images/000263_1.jpg
Smile http://i69.photobucket.com/albums/i62/nagini_8013/my%20life/my%20Pharm/P1040197.jpg
Smile http://www.thaigoodview.com/files/u19337/gantomsamunpri.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=788&title=%C7%D4%B8%D5%A1%D2%C3%BB%C3%D8%A7%C2%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://gotoknow.org/file/sawaengkku/070930+002.jpg
Smile 
http://www.thaiscooter.com/forums/attachment.php?attachmentid=317979&stc=1&d=1185089585
Smile 
http://202.44.68.33/files/u19337/hinfonya.jpg
Smile 
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=790&title=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%C1%D7%CD%B7%D5%E8%E3%AA%E9%E3%B9%A1%D2%C3%BB%C3%D8%A7%C2%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://guru.sanook.com/picfront/main/resize_853__11012007031536.jpg
Smile 
http://www.thai-herbs-thai-food.com/images/thai_vegetables_273w_400h.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=853&title=%C7%D4%B8%D5%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://dietarysupplements.nlm.nih.gov/dietary/images2/herb1a.jpg
Smile 
http://herb.kapook.com/wp-content/uploads/2009/02/chinese_herb_medicine.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=788&title=%C7%D4%B8%D5%A1%D2%C3%BB%C3%D8%A7%C2%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3#%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%
Smile http://img4.sunset.com/i/2002/03/9herb-pot-m.jpg?300:300
Smile http://i43.photobucket.com/albums/e381/madam_ozzy/herb3.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=859&title=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3%E3%B9%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2
Smile http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/image%20stem/herb.jpg
Smile http://rockinthestove.com/wp-content/uploads/2008/10/herb-preserve-002-beauty.jpg
Smile http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/
Smile http://www.kelvilyphlukao.com/images/Phlukao%20Herb.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=862&title=%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC%A2%CD%A7%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://urbangardencasual.com/wp-content/uploads/herb-pot.jpg
Smile http://content.contentthatworks.com/images_articles/2009/home/home_20090424_herb_banner.jpg
Smile http://l.yimg.com/ea/img/-/090817/blogimport_fb92c7-158hks5.jpg
Smile http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=871&title=%A2%E9%CD%A4%C7%C3%C3%D0%C7%D1%A7%E3%B9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%C2%D2%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
Smile http://www.dumenu.com/images/attachment/recipe/135-0441e07f75e186422c087b944d8f3a47.jpg 
Smile 
http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/images/lanna_food/01002s_copy.jpg 
Smile 
http://www.hewhew.com/images/recipe/recipe299.jpg
Smile 
http://3.bp.blogspot.com/_9o_Kiw-71RU/TBhmO7t9wuI/AAAAAAAAAL8/hKvQKaUYJyQ/s1600/rcpl32.jpg
Smile 
http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-19480-2.jpg
Smile 
http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-19480-2.jpg
Smile 
http://guru.sanook.com/picfront/main/25022009021728.jpg 
Smile 
http://img132.imageshack.us/img132/3852/85919338.jpg
Smile 
http://www.hewhew.com/images/recipe/recipe199.jpg
Smile 
http://www.cmlifes.com/images/stories/p.golf/55391.jpg      
Smile 
http://www.pantip.com/cafe/chuanchim/recipe/food48.html
Smile 
http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4534
Smile 
http://i724.photobucket.com/albums/ww249/kuntang47/Food%20krua%20post/ku1.jpg
Smile http://rueanthai2.lefora.com/2009/05/10/20090510220758/
Smile http://writer.dek-d.com/dek-d/story/view.php?id=194432
Smile http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/image%20leaf/510306_A001.jpg

Smile http://www.hewhew.com/view_recipe4.php?vote=vote&recipe_id=299
Smile http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=3&property_type=1
Smile http://www.thaihealth.or.th/files/u2/a12.gif
Smile http://www.submanao.org/ebook-student/uan/s3.htm
Smile http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=23&property_type=2
Smile http://gotoknow.org/file/paleeyon/cassiaflower.jpg
Smile http://www.chuankin.com/recipes.php?recipe_id=7
Smile http://www.thainame.net/project/sopida/Keehlek.html
Smile http://www.vcharkarn.com/uploads/209/209434.jpg
Smile http://www.dumenu.com/recipe/103/
Smile http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=27&property_type=2
Smile http://www.vcharkarn.com/uploads/178/178739.jpg
Smile http://bodin2.exteen.com/page/15
Smile http://guru.sanook.com/answer/question/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/
Smile http://www.dailynews.co.th/content/images/1005/21/etc/hl210510.jpg
Smile http://www.oknation.net/blog/uthai/2007/07/08/entry-2
Smile http://numsai.com/picture/Switches/25011.jpg
Smile http://food.thaibizcenter.com/Bakery.asp?ftipsid=7741
Smile http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_12_2.htm

 

                                                                                                                         
สร้างโดย: 
วรัญญา สุจีรกุลกิจ คุณครู นิโลบล พิพัฒวรรณกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์