ศักย์ไฟฟ้า

 
 
 
 
 
ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆ (V) คือ งานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ +1 C จากตำแหน่งที่ศักย์ไฟฟ้าเป็น 0 มายังจุดนั้น

หรือ

ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆ (V) คือ พลังงานศักย์ไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยประจุที่ตำแหน่งนั้น (Ep/q)

ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ Q เป็นระยะ R จะหาได้จากสูตร

 
 
๐ เวลาคำนวณต้องแทนเครื่องหมายของประจุ Q ด้วย

๐ ศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดใดๆ

ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดใดๆ หมายถึง "งานต่อหนึ่งหน่วยประจุ ในการเคลื่อนประจุระหว่างจุดทั้งสอง"

VB - VA = WAB / Q

A  ๐------------------------------๐ B

ถ้า Q เป็นประจุบวก จะพบว่า

W เป็น + เมื่อศักย์ที่ B สูงกว่าที่ A (ได้งาน)

W เป็น - เมื่อศักย์ที่ B ต่ำกว่าที่ A (เสียงาน)

W เป็น ศูนย์ เมื่อศักย์ที่ B เท่ากับศักย์ที่ A (ไม่มีงาน)


V = W / Q

W = QV

W = พลังงาน ในการเคลื่อนที่ประจุ Q หน่วย Joule

Q = ประจุไฟฟ้าหน่วย Coulomb

V = ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด หน่วย (J/C หรือ Volt)

พลังงานศักย์ไฟฟ้า คือ พลังงานศักย์ต่อหนึ่งหน่วยประจุที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล 

 
Ep = พลังงานศักย์ไฟฟ้า

q = ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์

V = ศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์

ส่วนพลังงานในการเคลื่อนประจุจากจุด A ที่มีความต่างศักย์

ไฟฟ้า VA ไปยังจุด B ที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า VB จะเป็นดังนี้  

 
W = qVAB

W = พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ มีหน่วยเป็นจูล

q = ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนระหว่างจุด A กับ B

V = ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับจุด B

V = Ed

ดังนั้น  W = qEd

d = ระยะระหว่างจุด 2 จุดในสนามไฟฟ้า 

สร้างโดย: 
นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล และ นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์