.,.,#C . { Come back to me by Utada Hikaru!

GRAMMAR :-
- If + S + V1, S + will + v.1
เป็นโครงสร้าง If Clause แบบที่ 1 เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค If you come back to me ,I'll be all that you need.
- Wish + S+would+V1
เป็นWish Clause แบบที่ 3 เป็นการบอกความปราถนาที่อยากให้เป็นไปได้ในอนาคต
ตัวอย่างประโยค I wish that he would listen to her side of the story

VOCAB :-
priority = [n.] สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า,สิทธิพิเศษ,การมาก่อน
curiosity = [n.] ความอยากรู้,คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ เมื่อเป็น adj จะเป็น curious = อยากรู้อยากเห็น
photoshop = มาจากโปรแกรมแก้ไขภาพชื่อดังของ adobe ในที่นี้ใช้เป็น Verb หมายถึงแก้ไขภาพ
admit = [v.] ยอมรับ
cheat = [v.] หลอกลวง,ทุจริต,นอกใจ

สร้างโดย: 
อ.สุปราณี ดำสวัสดิ์และนส.ณิชกานต์ เจราหวัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์