ระดับของโยคะ

เพื่อการเข้าใจถึงตนเองอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ควรปฏิบัติ ตาม 8 ระดับ ของโยคะ ดังนี้

1. ศีลธรรม Moral discipline (Yama)  ประกอบด้วยข้อห้ามเพื่อระงับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
          • ไม่ใช้ความรุนแรง
          • พูดแต่ความจริง ไม่พูดโกหก 
          • ไม่ลักขโมย 
          • เป็นกลางในสิ่งต่าง ๆ 
          • ไม่โลภในของของผู้อื่น

2. จริยธรรม Self-restraint (Niyama) ประกอบด้วย สำนึกแห่งวิถีชีวิตอันดีงาม 
          • คิดสิ่งที่ดีๆ บริสุทธิ์ สะอาดทั้งกายและใจ ( คิดดี ) 
          • พูดในแง่ดีและมีทัศนคติทางบวก ( พูดดี ) 
          • ปฏิบัติทุกสิ่งด้วยความตรงไปตรงมา และยุติธรรม ( ทำดี ) 
          • พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ (พอใจ ) 
          • ชื่นชมและเห็นคุณค่า แห่งธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ( ชื่นชมยินดี )

3. ท่าฝึกอาสนะ Posture (Asana) หมายถึงท่าในการฝึกโยคะ เป็นท่าสำหรับการบริหารร่างกาย และดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ฝึกยืดกล้ามเนื้อกระตุ้นให้การทำงานประสาทและต่อมต่างๆ

4. ปราณายาม Breath control (Prãnãyãma) เป็นการบริหารลมหายใจ โดยเป็นการฝึกการหายใจเข้า การหายใจออก และการกลั้นหายใจ เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังชีวิตอย่างเต็มที่

5. การควบคุมความรู้สึก Sensory inhibition (Pratyãhãra)  (การสำรวมจิต ) หมายถึงการควบคุมความรู้สึกต่างๆ รู้สึกอยากได้ รู้สึกโกรธ เมื่อจิตใจไม่ติดยึดกับ วัตถุหรือ อารมณ์ก็ทำให้จิตใจผู้นั้นบริสุทธิ์และมีพลังงานในการคิดหรือทำดี โดยตั้งจิตสงบอยู่ภายใน ไม่วอกแวก

6. การเพ่งจิต Concentration (Dhãranã)  ด้วยการกำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งๆเดียว คือความมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่กระทำอยู่ เมื่อกายอยู่ในท่าโยคะ ให้จิตใจสนใจแต่เรื่องลมหายใจ ไม่คิดเรื่องอื่น

7. การภาวนาจิต Meditation (Dhyãna) คือการที่จิตใจที่เพ่งอย่างต่อเนื่องจนเกิดสมาธิ ไม่ว่าจะเปลี่ยนท่าโยคะไปท่าใด ผู้ฝึกก็ยังมีจิตใจไม่วอกแวก หากฝึกถึงขั้นนี้ร่างกายจะรู้สึกเบาสบาย มั่นคง จิตใจแจ่มใส  โดยการศึกษา และวิเคราะห์สัจจะให้ถ่องแท้

8. สมาธิ Ecstasy (Samãdhi)  หมายถึง การรักษาสภาวะจิตที่ดี พิจารณาสภาวะความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง และบรรลุถึง การเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล เป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกโยคะทางพุทธ

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์