ระบบสืบพันธุ์ :: แบบฝึกหัด

      แบบฝึกหัด

 

 แบบฝึกหัดเรื่อง " ระบบสืบพันธุ์ "

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคน

     ก. เซลล์ไข่ที่พร้อมจะปฏิสนธิเป็นเซลล์  ซึ่งแบ่งตัวแบบไมโอซิสเสร็จแล้ว

     ข. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส  1 ครั้งจะทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์ 4 เซลล์

     ค. ไมโอซิสเกิดขึ้นในเซลล์ฟอลลิเคิลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอโอไซต์

     ง. ไมโอซิสเกิดขึ้นเมื่อชายย่างเข้าสู่วัยรุ่น

 เฉลย


2. กระบวนการสร้างตัวอสุจิและกระบวนการสร้างไข่เกิดขึ้นที่ส่วนใด ตามลำดับ

     ก. หลอดสร้างตัวอสุจิและรังไข่

     ข. ท่อนำตัวอสุจิและท่อนำไข่

     ค. ต่อมลูกหมากและมดลูก

     ง. ต่อมคาวเปอร์และฟอลลิเคิล

 เฉลย

3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ของคน

     ก. ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่หลั่งสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน

     ข. ต่อมคาวเปอร์ ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับตัวอสุจิ

     ค. มดลูก ทำหน้าที่หลั่งสารช่วยหล่อลื่นช่องคลอด

     ง. รังไข่ ทำหน้าที่รองรับการเจริญของไข่หลังการปฏิสนธิ

 เฉลย

4. ตามปกติการตกไข่ครั้งต่อไปของผู้หญิงจะเกิดขึ้นหลังมีประจำเดือนกี่วัน

     ก. 1 วัน

     ข. 2 วัน

     ค. 14 วัน

     ง. 28 วัน

 เฉลย

5. โดยปกติการปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณใด

     ก. รังไข่

     ข. ปีกมดลูก

     ค. โพรงมดลูก

     ง. ช่องคลอด

 เฉลย

6. ข้อใดกล่าวถึงภาวะการมีบุตรยากผิดปกติ

     ก. ทางผ่านของตัวอสุจิตีบตัน

     ข. ท่อนำไข่มีก้อนเนื้องอก

     ค. ขาดฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน

     ง. ตัวอสุจิต่ำกว่า 300 ล้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อครั้ง

 เฉลย

7. อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธ์เพศชายคือ

     ก. ต่อมลูกหมาก

     ข. อัณฑะ

     ค. อสุจิ

     ง. ต่อมคาวเปอร์

 เฉลย

8. บริเวณที่มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่คือ

     ก. มดลูก

     ข. ปีกมดลูก

     ค. รังไข่

     ง. ช่องคลอด

 เฉลย

9. ข้อใดเป็นบุคคลวัยเจริญเจริญพันธุ์

     ก. สุรีรัตน์ อายุ 25 ปี

     ข. พัชรา อายุ 36 ปี

     ค. พวงผกา อายุ 30 ปี

     ง. ถูกเฉาะข้อ ก และ ค เท่านั้น

 เฉลย

10. วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัยรุ่นคือข้อใด

     ก. กานับวัน

     ข. การกินยา

     ค. การใช้ห่วงอนามัย

     ง. การใช้ถุงยางอนามัย

 เฉลย

สร้างโดย: