ปลาดาว

ปลาดาวทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ใน Phylum Echinodermata … echino แปลว่าหนาม derm แปลว่าผิวหนัง … ผู้มีเปลือกแข็งห่อหุ้ม มีผิวหนาม … ได้
แก่ ดาวทะเลต่างๆ ปลิงทะเล เม่นทะเล อีแปะทะเล … ปลาดาวไม่มีโครงสร้างเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ แต่เคลื่อนที่โดยใช้เท้าดูด (tube feet) และแรงดันของน้ำ …
การเคลื่อนที่ของดาวทะเลเกิดจากหดตัวของ Ampulla แล้วดันให้ tube feet ยื่นออกมายึดกับพื้น (เหมือนเป็น sucker) และเมื่อ Ampulla คลายตัว เจ้า tube feet นี้ก็จะหดตัว แล้วดันน้ำกลับไปเข้าไปใน Ampulla … การยืดหดตัวของ tube feet หลายๆ ครั้งติดๆ กัน ทำให้เกิดแรงดัน ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ไปได้
ดาวทะเลมีหลายชนิด เช่น ดาวทะเลห้าแฉก ดาวหมอนปักเข็ม ดาวมงกุฎหนาม สัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ดำรงชีพโดยการกินสิ่งมีชีวิตบางชนิดและอินทรียสารหน้าดินเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นปากจะอยู่ด้านล่าง สัมผัสกับพื้นดินทรายตลอดเวลา ส่วนช่องขับถ่ายนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของลำตัว สัตว์ในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจ ได้แก่ ดาวมงกุฎหนาม เป็นสัตว์ที่มีอันตรายต่อแนวปะการังเป็นอันมาก เนื่องจากมันกินปะการังเป็นอาหาร ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย บริเวณ The Great Barrier Reef จะมีการควบคุมปริมาณของดาวมงกุฎหนาม เพราะว่าถ้าหากมีดาวมงกุฎหนามเพิ่มขึ้นมากแล้ว จะทำให้เกิดอันตรายต่อแนวปะการัง วิธีการควบคุม หรือกำจัดดาวมงกุฎหนามนี้เราอาจใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพ (Biological Control) โดยใช้หอยสังข์แตรมาเป็นตัวควบคุมปริมาณ เพราะหอยชนิดนี้กินดาวมงกุฎหนามเป็นอาหาร จึงเป็นการลดจำนวนดาวมงกุฎหนามได้อย่างดียิ่ง

 

สร้างโดย: 
นางสาวรัตนา สถิตานนท์ นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์