นกหวีด

นกหวีดหรือเรียกง่ายๆคือ aerophone , ตราสาร ที่ผลิต เสียง จากอากาศ stream บังคับ It may be mouth-operated, or powered by air pressure, steam, or other means. มันอาจจะปาก - ทำงานหรือขับเคลื่อนโดยลม, ไอน้ำหรือวิธีการอื่น Whistles vary in size from a small slide whistle or nose flute type to a large multi-piped church organ . whistles แตกต่างกันในขนาดจากสไลด์ whistle เล็กหรือ จมูกขลุ่ย พิมพ์ขนาดใหญ่หลายประปา
อวัยวะโบสถ์
ประวัติ
whistle มีรากของย้อนกลับไปจีนโบราณที่ Watchmen คืนจะพัดเข้า tops ของโอ๊กแจ้งเมืองที่บุกรุก Mongolians . [ อ้างจำเป็น ] ในอียิปต์โบราณสองใบของพืชต้นกกตามแม่น้ำไนล์ได้จัดขึ้นพร้อมกันใน ระหว่างปาล์ม By blowing into the palms the papyrus leaves would make a loud vibrant sound. [ citation needed ] โดยเป่าเป็นปาล์มใบต้นกกจะทำให้เสียงสดใสดัง
ของนกหวีด
หลายชนิดอยู่จากเล็ก ตำรวจ และ กีฬา whistles (เรียกว่า whistles ถั่ว ) เพื่อจำนวนมาก whistles รถไฟ ซึ่ง whistles ไอน้ำ ออกแบบสำหรับใช้กับ หัวรถจักร และ เรือ Although almost all whistles have some musical character (train whistles sound a minor seventh chord ), common whistles are not usually considered musical instruments , since they cannot play a melody, unless used as a – very shrill and loud – noise and rhythm instrument. แม้ว่าเกือบทั้งหมด whistles มีบางตัวดนตรี (whistles รถไฟเสียง คอร์ด 7 น้อย ), whistles ทั่วไปมักจะไม่พิจารณา อุปกรณ์ดนตรี เพราะพวกเขาไม่สามารถเล่นเพลงนอกจากใช้เป็น -- สูงมากและดัง -- เสียง และ จังหวะ ที่ใช้ However, musical whistles exist, including various 2- octave musical instruments known as tin whistles (sometimes called pennywhistles or low whistles), as well as the calliope (an array of separately actuable steam whistles), organ pipes and the recorder . แต่ whistles ดนตรีอยู่รวม ๆ 2 -- ระดับแปดเสียง ดนตรีเรียกว่า whistles ดีบุก (บางครั้งเรียกว่า pennywhistles หรือ whistles ต่ำ) เป็น calliope (whistles array แยกไอน้ำ actuable), อวัยวะ ท่อและ บันทึก Pea whistles are used in jazz and Latin music for rhythm , much as a percussion instrument is; children often use them as a toy music instrument. whistles Pea ใช้ใน ดนตรีแจ๊ส และ เพลงละติน สำหรับ จังหวะ , มากเป็น เครื่องเคาะ เป็น; เด็ก ๆ มักจะใช้เป็นเครื่องมือเพลงของเล่น
whistle ทำงานโดยทำให้เกิดการไหลของอากาศเรียบจะแยกจากใบแคบบางครั้งเรียกว่า fipple , สร้าง ปั่นป่วน วน ซึ่งทำให้สั่นสะเทือนอากาศ By attaching a resonant chamber to the basic whistle, it may be tuned to a particular note and made louder. โดยติด ก้อง ห้องไป whistle ขั้นพื้นฐานอาจปรับให้ทราบโดยเฉพาะและทำดัง The length of the chamber typically defines the resonance frequency . ห้องความยาวของมักจะกำหนดเสียงสะท้อน ความถี่ A whistle may also contain a small light ball, usually called the pea , which rattles around inside, creating a chaotic vibrato effect that intensifies the sound. Japanese bird whistles use several small balls and are half filled with water in order to reproduce the sound of a bird song . นกหวีดอาจมีไฟลูกเล็ก ๆ มักจะเรียกว่า ถั่ว ที่เขย่าแล้วมีเสียงรอบด้านในการสร้าง วุ่นวาย vibrato ผลที่ intensifies เสียง ญี่ปุ่น whistles นก ใช้ลูกเล็กหลายและเต็มไปครึ่งน้ำเพื่อการทำซ้ำของเสียง เพลงนก
A steam whistle works the same way, but using steam as a source of pressure: such whistles can produce extremely high sound intensities. หวูดไอน้ำทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้ไอน้ำเป็นแหล่งของความดัน : whistles ดังกล่าวสามารถผลิตเข้มเสียงสูงมาก
Sometimes, unintentional whistles can be set up. บางครั้งไม่ตั้งใจ whistles สามารถตั้งค่า A common one is the opened sunroof of a car : air passing over the top of the vehicle can, at certain speeds, strike the back edge of the sunroof, creating a very low frequency whistle which is resonated by the closed interior of the car. หนึ่งร่วมกันคือเปิด หลังคารถยนต์เก๋ง ของ รถยนต์ : อากาศผ่านไปที่ความเร็วสูงสุดของรถได้ที่บางอย่างหยุดขอบหลังของหลังคารถยนต์เก๋งสร้าง whistle ความถี่ต่ำมากซึ่งเป็น resonated โดยภายในปิดของรถ Since the sound frequency is infrasonic , around 4 Hz , the effect is very uncomfortable for occupants, who feel the vibration rather than hear it. เนื่องจากความถี่เสียง infrasonic , รอบ 4 Hz ผลจะอึดอัดมากสำหรับอาศัยที่รู้สึกสั่นสะเทือนมากกว่าได้ยิน Such low frequencies can induce nausea , headache , disorientation and dizziness . ความถี่ต่ำจะไม่สามารถทำให้เกิด อาการคลื่นไส้ , ปวดหัว , จัดเรียง และ อาการ The effect can be prevented by opening a side window a few inches. ผลสามารถป้องกันได้โดยเปิดหน้าต่างด้านข้างกี่นิ้ว Subsonic whistles have also been developed for use as non-lethal area-denial weapons for crowd control purposes, or to deliberately create a sense of uneasiness in an enemy. [ citation needed ] whistles Subsonic นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพื่อใช้เป็นไม่ตาย - อาวุธปฏิเสธพื้นที่เพื่อการควบคุมฝูงชนหรือจงใจสร้างความไม่สบายใจในความรู้สึกของศัตรู

 

สร้างโดย: 
นางสาวรัตนา สถิตานนท์ นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์