อียิปต์

 

                    

 

              

 

 อารยธรรมอียิปต์สมัยประวัติศาสตร์

               ชาวอียิปต์ได้ประดิษฐ์อักษรภาพที่เรียกว่า เฮียโรกลิฟิก หรืออักษรศักดิ์สิทธิ์ในเวลาไล่เลี่ยกับชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรลิ่มได้คำ ว่า hieros แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์และ glyphein หมายถึง การแกะสลัก การประดิษฐ์อักษรดังกล่าวเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆทางศาสนาและวิทยาการการ เขียนตัวหนังสือช่วงแรกๆเป็นการแกะสลักฝาผนังโบสถ์และสุสานฝังพระฟาโรห์โดย การแกะหรือเขียนบนหิน ไม้ หรือดินเผา ต่อมาชาวเริ่มเขียนตัวเขียนตัวหนังสือ(อักษรภาพ) ลงบนกระดาษปาปิรุสซึ่งทำมาจากต้นปาปิรุสทีมีขึ้นทั่วไปตามบริเวณฝั่งแม่น้ำ ไนล์ และใช้ปล้องหญ้ามาตัดเป็นปากกาจิ้มหมึกที่ใช้เขียนด้วยถ่านป่นผสมยางไม้ ต่อมาอักษรเฮีโรกลิฟิกของอียิปต์ได้รับการดัดแปลงให้เขียนและเข้าใจมากขึ้น โดนเป็นตัวอักษรหวัดที่เรียกว่า เฮียราติก แต่ก็ยังมีลักษณะอักษรที่แทนความหมายต่างๆและได้วิวัฒนาการเป็นอักษร อัลฟาเบต ที่ใช้พยัญชนะและสระเขียนแทนรากฐานของเสียงแต่ละเสียง ซึ่งสามารถนำมาผสมกันอ่านออเสียงเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันไปได้อย่าง สมบูรณ์ ดังนั้นอักษรเฮียโรกลิฟิกจึงไม่มีใครอ่านออกจนกระทั่งนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ชอง ฟรังซัว ชองโปลิยอง ได้ศึกษาค้นคว้าการอ่านอักษรเฮียโรกลิฟิกจากหลักศิลาจารึกโรเซตตาซึ่งช่วย ให้โลกได้ทราบถึงประวัติศาสตร์และเรื่องที่ลี้ลับของอียิปต์โบราณเป็นอันมาก การที่ชาวอียิปต์เชื่อมั่นในเรื่องการฟื้นคืนชีพดูได้จาการแต่งวรรณกรรม วรรณกรรมที่นิยมกันมากในอียิปต์คือ คัมภีร์ของผู้ตาย ที่ชี้แจงให้รู้ว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดตายไปแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรในยมโลก นอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมี วิชาดาราศาสตร์ วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์ การดนตรีและอื่นๆ

               ในช่วงที่อียิปต์เป็นผู้นำด้านอารยธรรม ก็ได้ผ่านทั้งความเจริญและความเสื่อม เพราะใน สมัยอาณาจักรใหม่ฟาโรห์ได้ทำนุบำรุงด้านต่างมีการส่งเสริมการค้ากับต่างชาติ เป็นสมัยที่รุ่งเรืองมากเรียกว่า ยุคทองแห่งอียิปต์ จนปลายสมัยราชวงศ์อำนาจของฟาโรห์ก็เริ่มน้อยลง เลยสูญเสียพระราชอำนาจให้แก่พระและขุนนาง ฟาโรห์พยายามกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนโดยการเปลี่ยนศาสนาและประชาชนทั่วไปต้อง เคารพบูชาฟาโรห์จึงเกิดความเกลียดชังและโกรธแค้น ทำให้อียิปต์ทรุดโทรมลงไปอีก ต่อมาอียิปต์สูญเสียอำนาจให้แก่พวกอัสซีเรียซึ่งยึดครองอำนาจได้ไม่นานนักก็ เสียอำนาจให้แก่พวะกเปอร์เชีย กรีก และโรมันตามลำดับ จนสุท้ายอียิปต์เปลี่ยนไปถือศาสนาอิสลามดังนั้นอียิปต์สมัยหลังจึงไม่ได้รวม กลุ่มกับตะวันตกได้อีกต่อไปเพราะทั้งความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆมีความใกล้ชิด กับกลุ่มประเทศด้านตะวันออกมากกว่า แต่ถ้าหากกล่าวถึงอียิปต์สมัยโบราณแล้ว อียิปต์เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมตะวันตกควบคู่กับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ซึ่งถ่ายทอดให้แก่ กรีกและโรมัน ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันตกอย่างแท้จริง

 

 

  อักษรเฮียโรกลิฟฟิก

 

สร้างโดย: 
น.ส.กานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม เเละ นาง พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์