จิตรกรรมสมัยกลาง

   เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมสลาย ลงใน ค.ศ. 476  ยุโรปเข้าสู่สมัยกลาง   สังคมตะวันตกได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบันคริสต์ศาสนาและระบอบการปกครองแบบฟิวดัส ( Feudalism) จนสามารถเป็นผู้ชี้นำสังคมทางด้านความเชื่อ  จริยธรรม  การดำเนินชีวิต  การปกครอง   ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ  ขุนนางสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดฐานะและสิทธิต่าง ๆ   การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสมัยกลางสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวและอิทธิพลของศาสนาคริสต์และพวกขุนนาง ได้แก่  ศิลปะประเภท ศิลปะโกธิค ศิลปะโรมาเนสก์  ศิลปะไบแซนไทน์ อยู่ในสมัยกลาง 
   
สร้างโดย: 
นางสาว กรรภิรมย์ เนียมสุวรรณ / อาจารย์ สุทัศน์ ตั้งฮั่น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 172 คน กำลังออนไลน์